Är kunskap makt eller framkallar den lidande?

Svaret är att den är både och. Genom att undersöka händelser, personer och fenomen får vi reda på vad som fungerar och vad som inte gör det och varför det är så. Nedslående kunskap kan till en början framkalla lidande, men utifrån kunskapen är det möjligt att göra förändringar och rätta till brister.

Den yttersta orsaken till att göra en undersökning är alltid pengar. Det kostar pengar, om något inte fungerar. Det uppstår oreda, reklamationer och förlorade affärer. När saker och ting fungerar, löper affärsverksamheten och försäljningen går bra. Det är bra att få veta eller få bekräftat vilka faktorer som är kritiska för en framgångsrik affärsverksamhet. Genom att låta göra en undersökning går det att ta reda på de grundläggande orsakerna till att pengar försvinner eller kommer in.

En välgjord undersökning ger svar på det du vill veta. Ett proffs ställer rätt frågor och får relevanta svar. Svaren granskas i förhållande till bakgrundsvariablerna för att få fram exakta data. Undersökningens centrala synpunkter och slutsatser framgår tydligt och konkret av undersökningsrapportens sammandrag.  

Vi undersöker sådant som kan inverka på resultatet och förbättra lönsamheten i ditt företag bara du vet om det. Vi ser de bakomliggande orsakerna bakom saker, företeelser och människor genom att ställa rätt frågor och sammanställa lättlästa rapporter över svaren. Tala om för oss vad du vill få reda på, så berättar vi för dig hur det går att ta reda på det.

Vill du veta sanningen – gör en undersökning!

 

Nimeton 3

Nimeton 1 SWE

Nimeton 2

Företag

Tee tutkimus.fi-tjänsten uppstod ur en nyfikenhet och vilja att ta reda på vad som ligger bakom händelser och fenomen. Det är viktigt att förstå vad som händer mellan kunden och företaget. Tjänstens grundare Satu Wivolin har över 20 års erfarenhet av att låta göra undersökningar både som kund och som forskare med eget företag. ─ Jag vill producera fakta som hjälper kunden att fatta välgrundade beslut. En förutsättning för en bra undersökning är att undersökaren klarar av att ta reda på vad kunden egentligen behöver veta. Det gäller att redan i planeringsskedet tänka på hurdana svar som behövs och vilka frågor som bör ställas för att få dessa svar. Detta innebär inte en styrning av svaren, utan att med hjälp av erfarenhet kunna utforma rätt frågor. Respondenternas tid är pengar – det lönar sig inte att ställa onödiga frågor. En undersökning ska ge svar som kundföretaget i sista hand kan använda till att påverka affärsverksamhetens ledarskap, klara av utmaningar och hitta framgångsfaktorer.