Asiakastutkimukset

Menetetty asiakas -tutkimus

Selvitetään syyt asiakkaan lähtöön

Liiketoiminnassa, jossa yrityksellä on rajallinen määrä asiakkaita tai asiakkuudet ovat pitkiä ja yksittäiset kaupat ovat isoja, jo yhdenkin asiakkuuden menettäminen on iso asia.

Tutkimuksilla selvitetään, mitkä konkreettiset syyt ovat johtaneet asiakkaan lähtöön. Tutkimuksella voidaan saada selville sekä tutkimuksen tilaajaan että asiakkaaseen liittyviä syitä. Joskus asiakkaan lähtöön liittyy syitä, joihin ei olisi voitu vaikuttaa. Nämäkin on hyvä saada selville. Tärkeintä on kuitenkin selvittää tilaajan toiminnassa olevat ongelmat. Selville saatavia syitä voivat olla henkilöiden toimintaan/prosesseihin, kommunikaatioon, asiakkaan kunnioitukseen, tuotteisiin/toimituksiin, laatuun ja lupauksiin liittyvät asiat. 

Tutkimuksella saadaan arvokasta tietoa yrityksen ja myynnin johdolle, mihin asioihin puuttumalla voidaan muuttaa tilannetta jatkossa. 

Tutkimukset tehdään henkilökohtaisina puhelinhaastatteluina ja menetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimusotetta. Tutkimus sisältää useita avoimia kysymyksiä, joiden vastaukset haastattelija tallentaa itse.

Menetetyt asiakkaat

Tutkimusvaihtoehdot ja hinnat:

Menetetty asiakas -tutkimus

  • lomakkeen suunnittelu ja kysymysten täsmennys ja taustamuuttujien valinta 1.500 €
  • puhelinhaastatteluaikojen sopiminen, haastattelu ja haastattelutekstin raportti 200 €/kpl
  • haastateltavia yritetään tavoitella kuusi kertaa. Jos haastattelu ei onnistu tai haastateltava ei suostu vastaamaan, veloitus 76 €/hlö
  • hintoihin lisätään alv 24 %

 

TILAA