Henkilöstötutkimukset

Henkilöstön ilmapiirimittaus

Mittaa säännöllisesti onko kaikki hyvin?

Tutkimus on jatkuvana tutkimuksena tehtävä tutkimus, jonka avulla saadaan heti selville henkilöstön työtyytyväisyys, työilmapiiri ja suositteluherkkyyden tasot. Mitä korkeampi eNPS-luku (suositteluherkkyys) on, sitä sitoutuneempia työntekijät ovat yritykseen. Tiimi- ja osastokohtaisilla taustamuuttujilla selvitetään tyytyväisyys esimiestyöhön, johtamistapaan ja yleiseen ilmapiiriin. Yleisesti voidaan selvittää motivaatiota ja työn mielekkyyttä yksilötasolla, mutta vastauksia ei voida liittää yksittäisiin henkilöihin. Tutkimus tehdään online-kyselynä ja vastaukset annetaan anonyyminä.

Tutkimuksen avulla voidaan tarkkailla työntekijöiden motivaatiotasoa ja työviihtyvyyttä ja selvittää tiimikohtaisia eroja ja sitä kautta esimiestyön laatua. Tulosten perusteella voidaan vahvistaa hyviä käytäntöjä tai saada tietoa, mitä korjausliikkeitä tulisi tehdä esimiestyössä, työntekijöiden valinnoissa/työtehtävissä tai muissa asioissa. Työntekijöiden motivaatiotaso ja työviihtyvyys vaikuttavat suoraan asiakastyön laatuun ja työntekijöiden sitoutumiseen. Heikko motivaatio ja työviihtyvyys lisäävät yrityksen kuluja.

Tutkimusta on saatavissa kolmessa eri laajuudessa.

Katso n. minuutin mittainen video, jossa kerrotaan henkilöstötutkimuksista.

 

Ilmapiirimittaus

Tutkimusvaihtoehdot ja hinnat:

Suppea-Pulssi

 • Jatkuva tutkimus – tehdään kerran kuukaudessa, vähintään vuoden ajan
 • Tutkimuksen kysymysten täsmennys ja taustamuuttujien valinta, lomake- ja raportointipohjan laatiminen sekä alkuvalmistelut 300 €
 • Lähetykset, muistutukset ja kuukausiraportti 50 €/kk
 • Edellyttää kyselyn tekemistä samalla kysymyskoosteella
 • Analyysi ja vuosiyhteenveto kerran vuodessa 100 €
 • Hintoihin lisätään alv 24 %

 

TILAA

Perus-Pulssi

 • Jatkuva tutkimus – tehdään kerran kuukaudessa tai kvartaalissa
 • Tutkimuksen kysymysten täsmennys ja taustamuuttujien valinta, lomake- ja raportointipohjan laatiminen sekä muut alkuvalmistelut 500 €
 • Lähetykset, muistutukset ja kuukausi-/kvartaaliraportti 75 €/kk
 • Edellyttää kyselyn tekemistä samalla kysymyskoosteella
 • Analyysi ja vuosiyhteenveto kerran vuodessa 250 €
 • Hintoihin lisätään alv 24 %

 

TILAA

Laaja-Pulssi

 • Jatkuva tutkimus – tehdään kerran kuukaudessa, kvartaalissa tai puolessa vuodessa 
 • Tutkimuksen kysymysten täsmennys ja taustamuuttujien valinta, lomake- ja raportointipohjan laatiminen sekä muut alkuvalmistelut 750 €
 • Lähetykset, muistutukset ja kuukausiraportti 100 €/kk
 • Edellyttää kyselyn tekemistä samalla kysymyskoosteella
 • Analyysi ja vuosiyhteenveto kerran vuodessa 500 €
 • hintoihin lisätään alv 24 %

 

TILAA