19.05.2021

Tietoiskuja

Tutkimuksen tekeminen voi vaikuttaa helpolta hommalta. Kysytään muutamia kysymyksiä, lähetetään ne satunnaiselle joukolle ihmisiä, ja sitten vain odotellaan vastauksia. Todellisuudessa nämä kaikki vaiheet vaativat tarkkaa harkintaa, ammatillista osaamista ja täsmällistä tietoa siitä, mitä tutkimuksella halutaan selvittää. Nämä lyhyet videot kertovat tiivistetysti, mitä hyötyä on teettää tutkimus tutkimustoimistolla.

 

Omaa aikaansa säästää tilaamalla tutkimus ammattilaiselta. Tilaajan aikaa tarvitaan hieman projektin alussa, kun mietitään tutkimuksen tavoitteita ja kohderyhmää. Tämän jälkeen tutkija hoitaa tutkimuksen tekemistä itsenäisesti, aina loppuraporttiin asti. 

Tarkkaan mietityillä kysymyksillä, kysymysten asettelulla ja sopivalla kohderyhmällä saadaan lopputulokseksi luotettava tutkimustulos. Ammattilainen osaa ehdottaa tilaajalle räätälöidyn tutkimuspaketin.

Tutkimuksen teettäminen tutkimustoimistolla ei ole kallista. Myös pienemmällä yrityksellä on varaa teettää esimerkiksi asiakas- tai henkilöstötutkimus. Tutkimuksesta saadun tiedon avulla tilaaja voi kehittää omaa liiketoimintaansa haluttuun suuntaan.

Tutkimuksen tilaajalle voi tulla yllätyksenä, miten paljon hyödyllistä tietoa tutkimuksesta voi saada. Aina kannattaa siis pyytää ilmainen konsultointi tutkijalta!

Kun halutaan olla varmoja, että yritys on menossa oikeaan suuntaan, kannattaa tehdä jatkuvaa tutkimusta. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusta jatketaan säännöllisin väliajoin.

Tutkimuksen tilaaja saa aina olla mukana muodostamassa kysymyksiä. Tutkija ei laadi valmista kysymyspatteristoa, vaan ehdottaa ja perustelee tilaajalle sopivia kysymyksiä.