02.05.2022

Raportit heräävät eloon uudella työkalulla

Teetutkimus on ottanut käyttöön uuden interaktiivisen raportointityökalun. Työkalu on tarkoitettu täydentämään, mutta ei korvaamaan tutkijan tekemää tutkimusraporttia.

Selaimella käytettävässä raportointityökalussa tieto päivittyy ajantasaisesti sitä mukaa, kun vastauksia saapuu. Työkalu mahdollistaa vastausten rajaamisen, järjestämisen ja suodattamisen haluamallaan tavalla.  Kyselyn tilaaja saa näin uusia näkökulmia ja tarkastelutapoja tutkimuksen raporttiin. Esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyssä voidaan verrata asiointikielen, paikkakunnan tai ostopaikan vaikutuksia asiakkaiden tyytyväisyyteen. Näitä ominaisuuksia ei ole perinteisessä kirjallisessa raportoinnissa.

Suurin hyöty interaktiivisesta raportista on niille asiakkaille, jotka teettävät samanlaisia kyselytutkimuksia tietyin väliajoin. Silloin jo kertaalleen syötetyt tiedot ovat jo valmiina raporttipohjassa, joten tutkimuksen uusiminen on helpompaa ja edullisempaa. Rohkaisemmekin yrityksiä mittamaan asiakas- tai henkilöstötyytyväisyyden pulssia säännöllisesti.

Interaktiivinen raportointityökalu täydentää Teetutkimus.fi:n tutkijan tekemää lopullista analyysiä tutkimuksen tuloksista. Tutkimuksen valmistuttua järjestetään asiakkaan kanssa tilaisuus käydä tulokset läpi, ja tällöin visuaalinen työkalu auttaa tulosten hahmottamisessa.

Uudesta työkalustamme asiaa Y-Pressissä täällä: 

Myös Vaasa Insider:ssa täällä: