29.03.2021

Satu Wivolin från Wicon Oy (och teetutkimus.fi) har fått rätt att utföra NTM-konsultering

Satu har fått rätt att utföra konsulteringstjänster för NTM-centralerna inom delområdet produktivitet och digitalisering. Satu ansökte om konsulteringsrätt för första gången och hon inledde sin första konsultperiod i början av mars 2021. I och med att Satu har fått konsulteringsrätt kan hon fungera som tjänsteleverantör för NTM-centralens utvecklingstjänster för företag i hela landet.

Hur går en NTM-konsultering till och vad kostar den för företaget?

Behöver verksamheten i ditt företag effektiviseras eller förtydligas? Söker du efter digitala lösningar som kan hjälpa dig att stimulera affärsverksamheten? NTM-centralens tjänst hjälper dig att finslipa företagets processer.

NTM-konsultering är avsedd för små och medelstora företag som vill utveckla företagets processer ur ett produktivitetsperspektiv tillsammans med en erfaren företagsledningsexpert. Beroende på företagets behov kan man till exempel koncentrera sig på produktions-, service-, kvalitets-, ekonomi- eller uppföljningsprocesser eller styrning av verksamheten.

NTM-centralens tjänst lämpar sig för små och medelstora företag som är verksamma i Finland eller internationellt, och som har etablerat sin verksamhet och som har förutsättningar för en lönsam verksamhet.

Konsulteringen tar 2–5 dagar åt gången och kostar företaget 325 euro + moms/dag. Konsulteringen kan beviljas för högst 15 dagar under tre år.

Konsulteringsdagarna ansöker man om via NTM-centralens elektroniska system. Det är en enkel process och vi hjälper gärna till med ansökan. Läs mer om konsulteringen här. https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/konsultointi

Innan du ansöker om konsultering ska en bedömning av nuläget och utvecklingsbehoven i ditt företag vara gjord, till exempel i Analys-tjänsten. Om det redan har gjorts en bedömning av företagets nuläge och utvecklingsbehov på annat sätt, kan du ansöka om konsultering utan Analys-tjänsten.

 Vad innebär NTM-konsultering i praktiken?

Under konsulteringsprojekt kan vi precisera anledningen till utredningen eller undersökningsprojektet, göra en kartläggning och utifrån den utarbeta ett utvecklingsförslag eller en utvecklingsplan. Vi kan också planera och testa olika mätinstrument som behövs för att utveckla företagets affärsverksamhet.

Föremål för undersökningarna är frågor som gäller både kunder, marknader och personal. Med hjälp av undersökningsresultaten hittar vi en utgångspunkt för utvecklingsåtgärderna, till exempel produktivitet, produktkvalitet, nya produkter eller intern utveckling av företagets verksamhet såsom personalutbildning, rekrytering, ledarskap eller organisationsstruktur. Undersökningarna och de utvecklingsprojekt som gjorts utgående från dem hjälper företagen att göra förändringar som syftar till att nå bättre resultat och tillväxt.

Läs mer om Wicons/teetutkimus NTM-konsultering.

ELY keskuksen logo ruotsiksi kehpa logo sv

Behöver ovan nämnda åtgärder vidtas i ditt företag? Kontakta Satu och diskutera om vad ert företag behöver!

 Satu Wivolin

Wicon Oy/teetutkimus.fi

+358 400 682 298

satu.wivolin@wicon.fi

konsulteringsspråk finska, svenska och engelska

ELY keskuksen logo ruotsiksi