Tee tutkimus

Verkställande direktör Satu Wivolin
tfn. 0400-682 298
E-post: satu.wivolin[at]teetutkimus.fi

Besöksadress i Vasa:

Vaasa Science Park
Wolffskavägen 36 (byggnad F2, vån. 2)
65200 Vasa

Besöksadress i Esbo:

Blåbackavägen 10 B (vån. 3)
02630 Esbo

Fakturering:

Wicon Oy
Nätfaktureringsadress: 003723081544,
Handelsbanken HANDFIHH
FO-nummer: 2308154-4

SatuWivolin muok siniharmaatausta adaw2
Satu Wivolin
VD, undersökningar

Mia blogi
Mia Hirvelä
Marknadschef

Bengt1
Bengt Leander
Senior Advisor, kundförhållanden

 

Vasa 

Esbo

Kontakt