11.02.2020

DRA Consulting Oy

Positiv respons för ett väl utfört arbete är alltid lika roligt att få. Ett tack och beröm från kunden stärker företagarens tankar om att arbetet har utförts på det sätt som kunden önskade och att kunden verkligen hade nytta av arbetet. Här är ett exempel på den respons som Teetutkimus.fi fick av sin kund:

”Ett stort tack till dig Satu för ett professionellt och mycket smidigt samarbete! Kollegorna var mycket imponerade efter dagens presentation och flera av dem konstaterade att din presentation var mycket intressant och lätt att följa och att diagrammen var verkligt informativa. Du lyckades med andra ord mer än väl med ditt arbete!” Saima Joutsiniemi, Customer Relationship Manager, DRA Consulting Oy.

Teetutkimus.fi gjorde en mätning av kundtillfredsställelsen för DRA hösten 2019. Efter mätningen presenterade Satu Wivolin resultaten av undersökningen för DRA:s ledning. När resultaten kläs i ord och förklaras på klarspråk är det lättare för kunden att få ut det som är viktigast för dem av resultaten.

Teetutkimus.fi tackar DRA för den positiva responsen!