05.09.2022

En marknadsundersökning bekräftade att Tarkmets batteridrivna magnetiska lyftare behövs och är efter

Denna text publicerades på Tarkmets webbplats 4.8.2022. Texten har skrivits av Katriina Käenmäki från Herea Oy. Teetutkimus och Herea har varit samarbetspartner ända sedan Teetutkimus grundades. I slutet av texten finns en länk till originalartikeln.

Tarkmet har låtit företaget Teetutkimus.fi från Vasa utföra en marknadsundersökning inför lanseringen av en ny batteridriven magnetisk lyftare. Enligt Tarkmets verkställande direktör Ari Kärjenmäki ville företaget få stöd av undersökningsresultat inför marknadsföringen och försäljningen av lyften samt för produktutvecklingen.

– Vi ville främst höra vad kunder som använder gamla lyftare tycker. Vi var övertygade om att vi skulle få värdefulla synpunkter av dem på vad vi borde satsa på inom produktutvecklingen av den batteridrivna magnetiska lyftaren.

Enligt Satu Wivolin som genomfört undersökningen är det bra att låta göra en marknadsundersökning om man vill ta reda på vilka produktegenskaper som är intressantast enligt kunderna och vilka som inte anses vara så viktiga. Det kan även framgå nya nödvändiga egenskaper av undersökningsresultaten som går att ta med i förädlingen av produkten i mån av möjlighet.

– Det är särskilt värdefullt om det finns både nuvarande och potentiella kunder bland respondenterna i en marknadsundersökning. Företaget kanske bara ser en begränsad sektor av marknaden ur sitt perspektiv, medan en marknadsundersökning identifierar kundernas behov i ett bredare perspektiv. Det kan framgå sådant av svaren som inte nödvändigtvis skulle komma fram i den dagliga interaktionen med de nuvarande kunderna. Det skulle rentav kunna vara lite riskabelt att föra ut en produkt på marknaden utan att ha någon som helst aning om hur den kommer att tas emot.

Enligt Wivolin har även kunderna nytta av undersökningen.

– De har en fördel på marknaden i och med att de får se beskrivningen för den nya produkten i förväg och kan påverka produktutvecklingsarbetet. Slutresultatet är en produkt som möter deras behov på bästa sätt.

Respondenterna var eniga om lyftarens viktigaste egenskaper

Bland de som svarade på marknadsundersökningen om den batteridrivna magnetiska lyftaren fanns både nuvarande och potentiella kunder inom maskinbyggnadsbranschen och metall- och verkstadsindustrin. Företagen bestod av delvis globalt verksamma medelstora och stora företag.

Respondenterna förväntade sig framför allt driftsäkerhet, tillförlitlighet, effektivitet och användarvänlighet av den batteridrivna magnetiska lyftaren. Den mest intressanta av den nya lyftarens egenskaper var dess säkerhet. Tarkmets batteridrivna magnetiska lyftare mäter magnetens vidhäftningsförmåga före själva lyftet. Vidhäftningsförmågan påverkas till exempel av vikten på föremålet som ska lyftas, av dess form, ytans jämnhet och orenheter som finns emellan. Tarkmets batteridrivna magnetiska lyftare meddelar användaren om lyftet inte är säkert att utföra.

– Det viktigaste är lyftanordningens säkerhet. Det framkom av alla intervjuer. Alla egenskaper som gällde säkerheten direkt eller indirekt ansågs mycket viktiga. På den punkten var respondenterna eniga, säger Wivolin.

Andra egenskaper som respondenterna var särskilt intresserade av var egenskaper som främjar lyftanordningens produktion och ger besparingar. Särskilt intresse väckte lyftarens litiumbatterier som håller i decennier samt felmeddelandena som sparas om felsituationer. Respondenterna kom även med önskemål om produktutvecklingen. De var bland annat intresserade av möjligheten att kunna lyfta föremål av olika form med lyftaren. Tarkmet kommer att tillmötesgå kundernas önskemål med en hel produktfamilj av lyftanordningar framöver.

De uppmuntrande resultaten visade att produktutvecklingen är på rätt väg

Det bästa med undersökningsresultaten var enligt Kärjenmäki att de motsvarade Tarkmets antaganden och tankar om intresset för lyftaren och dess egenskaper. Två tredjedelar av alla som svarade var intresserade av att prova lyftaren. Av dessa ville alla ha fler än en lyftare.

– Resultaten av undersökningen bekräftade de uppfattningar som har vuxit fram hos oss genom åren. Vi har lyckats skapa en produkt som behövs och är efterfrågad. Resultaten var uppmuntrande och visade att vi är på rätt väg med produktutvecklingen.

Kärjenmäki tackar Wivolin för att ha utfört det stora arbetet så bra.

– Satu hanterade detta komplicerade och omfattande projekt mycket bra, trots att hon inte är expert på vår bransch. Undersökningen blev en fullträff och ett mycket nyttigt redskap för oss.

Nu är den första batteridrivna magnetiska lyftaren färdig, enligt Kärjenmäki. Efter några programuppdateringar är produkten redo för provdrift. Pilotskedet kommer enligt planerna att inledas i början av september.

https://tarkmet.fi/fi/markkinatutkimus-vahvisti-tarkmetin-akkumagneettinostimelle-olevan-tarvetta-ja-kysyntaa/