17.09.2020

TikkiTeam

Kristian Paavolas företag TikkiTeam tillverkar bl.a. täcken, kuddar och terapiprodukter, dvs. olika vadderade produkter. På grund av coronaviruset som vände upp och ner på företagarnas värld måste även Kristian se över sitt produktsortiment. TikkiTeam gick snabbt in för att börja tillverka även tygmasker och skyddsjackor både för vanliga konsumenter och för sjukvårdspersonal.

Kristian säljer dels sina produkter direkt från fabriken, men den viktigaste försäljningskanalen är webbshoppen. Eftersom webbshoppens verksamhet lagts ut på entreprenad, hade Kristian ingen klar bild av hur bra webbshoppen fungerade. Det här ville han få reda på mera information om och det var så projektet med Satu Wivolin från Teetutkimus.fi fick sin början.

Det första mötet tog en timme och det gav den som skulle utföra undersökningen en uppfattning om vad som skulle utredas.

”Jag talade om för Satu vilka frågor jag ville få svar på om webbshoppen. Jag ville få respons av kunderna på hur webbshoppen fungerar tekniskt och innehållsmässigt och jag ville höra vilka förändringar kunderna föreslår för sortimentet eller funktionerna. Satu satte igång med projektet och en enkätundersökning gjordes bland alla kunder som hade köpt något från webbshoppen år 2019.” Under det andra mötet gick vi igenom enkätens stomme och gjorde små finjusteringar, tredje gången vi hade kontakt med varandra fanns där redan en rapport, berättar Kristian.

Kristian var mycket nöjd med den information som han fick av enkätsvaren. ”Jag är inte säker på att alla hade svarat lika ärligt, om jag hade ställt samma frågor till dem. Jag fick bra och konstruktiv respons, en del gällde webbshoppens tekniska funktioner, en del produktsortimentet, och även önskemål om fler betalningsalternativ. En del av svaren gällde detaljer som var viktiga för kunden, men som jag själv inte skulle ha lagt märke till.”

”Tanken på att börja på med ett nytt projekt utöver det vanliga företagsarbetet känns först jobbig och tidskrävande. Så var det även med detta undersökningsprojekt. Efter det inledande mötet behövde jag inte använda min tid nästan alls, Satu tog hand om allt. I efterhand kan jag bara konstatera att projektet gick mycket smidigt och smärtfritt. Priset är inte heller ett hinder för en småföretagare, en sådan webbenkät som vi lät göra får man till ett rimligt pris. Utan resultaten av enkäten skulle jag inte ha fått så här värdefull information. Informationen kan jag använda till att utveckla webbshoppen. Det gäller att kunna ställa rätt frågor och det kan minsann Satu med sin långa erfarenhet.”