29.03.2023

Saarijärven kaupunki selvitti majoituskapasiteetin tarvetta asiakaskyselyllä

Saarijärven kaupungissa on ollut hyvin rajoitetusti hotellitasoista majoitusta jo useamman vuoden ajan. Myös iltaisin ja viikonloppuisin auki olevaa ruokapaikka on puuttunut kaupungista.

Kaupunki halusi kartoittaa alueen yritysten ja yhdistysten kiinnostusta ja halukkuutta majoittaa työntekijöitään, vieraitaan ja asiakkaitaan hotellissa, jos sellainen paikkakunnalla olisi. Tutkimus tehtiin osana Saarijärven elinkeinoelämän kehittäminen -hanketta, joka on Saarijärven kaupungin ja Keski-Suomen Liiton rahoittama. ”Päädyimme tutkimuksen tilaamiseen siksi, että se vaikutti yksinkertaisimmalta tavalta tavoittaa potentiaalinen kohderyhmä”, kertoo Saarijärven elinkeinojohtaja Jyrki Rahkonen.

Teetutkimus teki puhelinhaastatteluna kyselyn 40:lle Saarijärven ja sen lähikuntien yrityksille. Lisäksi mukana oli kymmenen yhteisöä, jotka järjestävät tapahtumia alueella. Tutkimuksessa kysyttiin yrityksien nykyistä tarvetta majoitukselle, mahdollista tulevaa tarvetta, sekä näkemystä siitä, millainen vaikutus hotellilla ja ravintolalla olisi alueen imagoon ja vetovoimaisuuteen.

”Tutkimuksen tulokset vahvistivat meidän näkemystämme Saarijärvellä siitä, että majoituskapasiteetin lisäämiselle on todellista tarvetta. Nyt meillä on selkeät suuntaviivat jatkaa kehittämistä yritysten ja yhteisöjen toivomaan suuntaan”, kuvailee Jyrki Rahkonen tulosten tärkeintä antia. Vaikka kaikilla yrityksillä ja yhdistyksillä ei ole omaa tarvetta majoitukselle, on melkein kaikkien vastaajien mielestä kaupungin imagolle tärkeää, että majoituskapasiteetti on hyvä. Majoitustarjonta vaikuttaa myös alueen turismiin, silloin kun paikkakunnalla viivytään useamman vuorokauden ajan.

”Yhteistyö Teetutkimuksen kanssa sujui todella hyvin. Sekä itse tutkimus että loppuraportti olivat ammattimaisesti toteutettuja. Lisäksi tekeminen tapahtui toivomamme aikataulun puitteissa”, summaa Jyrki Rahkonen kokemuksiaan yhteisestä projektista.

https://www.visitsaarijarvi.fi/kotiinmeille/

Tutkimuksen loppuraportti löytyy täältä: https://saarijarvi.fi/wp-content/uploads/2023/02/Majoituspalvelukartoitus-Saarijarven-kaupunki-loppuraportti-2023-julkaistava.pdf