Henkilöstötutkimukset

Hybridityökysely

Selvitä kyselyllä, mitä työntekijäsi odottavat hybridityöltä

Teetutkimus.fi kehitti täsmäkyselyn koronan jälkeiseen työelämään.

Hybridityöllä tarkoitetaan etätyötä ja läsnäoloa työpaikalla yhdistelevää työskentelymallia. Valmiutemme hybridityöhön vaihtelivat suuresti, kun koronavirus heitti meidät syvään päähän keväällä 2020. Nyt yrityksillä on kiire saada rivinsä kuntoon, sillä harva hybridin hyviä puolia maistanut haluaa palata entisiin työtapoihin. Muutosten tulisi kuitenkin tapahtua johdetusti, reilusti ja oikean tiedon pohjalta.

Teetutkimus.fi on laatinut uuden henkilöstökyselyn, joka auttaa yrityksiä selvittämään hybridityön valmiudet ja huomioimaan työntekijöiden toiveet. Ratkaisun avaimet ovat useimmiten henkilöstöllä ja heitä kannattaa ehdottomasti kuunnella ennen kuin työpaikalla tehdään suuria muutoksia esimerkiksi toimitiloihin tai johtamiseen.

Hybridityo esimerkkigraafiHybridityön tekemisen valmiudet vaihtelevat suuresti eri yrityksissä

Hybridityökysely tuottaa arvokasta tietoa kaikille yrityksille. Hybridityötä lisäämään pyrkivät yritykset osaavat tulosten perusteella kehittää omia heikkoja kohtiaan, joita voivat olla mm. esimiestyö, sisäinen viestintä tai digitaidot. Myös mahdolliset railot esimiesten ja työntekijöiden tahtotiloissa paljastuvat raportista. Jos taas lähityö osoittautuu paremmaksi vaihtoehdoksi, perusteltu päätös on helppo hyväksyä.

Ulkopuolisen tutkimusyrityksen teettämä kysely tuottaa huutoäänestystä luotettavamman kokonaiskuvan, sillä etätyön kannattajat saattavat olla työpaikalla äänekkäässä enemmistössä, mutta toisia etätyö ahdistaa. Heillä saattaa olla digivälineiden käytössä tai itsensä johtamisessa ongelmia, joista on vaikea kertoa esimiehelle. Kyselymme auttaa löytämään ongelmat, ennen kuin ne kärjistyvät ja johtavat pahimmillaan irtisanoutumiseen tai sairauspoissaoloihin.


Miten tutkimustyö tehdään

Prosessi

Prosessikuva 0821

 

Raportin sisältö

Laaja raporttimme tarkastelee yrityksesi hybridityön valmiuksia ja henkilöstön toiveita seitsemästä eri näkökulmasta, joita ovat:

  • Visio
  • Etätyön mallit
  • Työskentelykäytännöt
  • Luottamukseen perustuva johtaminen
  • Johtaminen ja yrityskulttuuri
  • Työvälineet, sovellukset ja järjestelmät
  • Henkilöstön koulutus ja tuki

 

Kyselyn hinta

Hybridityökysely on helppo tilata. Yrityksen tarvitsee vain toimittaa henkilöstön sähköpostiosoitteet, minkä jälkeen Teetutkimus.fi huolehtii kyselylinkkien lähettämisestä, muistutuksista sekä tietysti raportoinnista. Kokeneen ammattitutkijan laatimasta raportista olennaiset asiat nousevat esiin ja kehittämistoimenpiteet pääsevät alkamaan heti.

Kyselyn hinnoittelu perustuu työntekijämäärään: 

Yritysten työntekijämäärä Hinta
alle 25 työntekijää 950 euroa + alv 24%
26-100 työntekijää 1.500 euroa + alv 24%
101-250 työtekijää 2.500 euroa + alv 24%
yli 250 työntekijää pyydä tarjous

Lisätyöt sovitaan erikseen ja hinnoitellaan tarjouksen mukaan. Mahdollisia lisätöitä voi olla:

  • tulosten presentointi 1 tunti (etänä) - lähitapaamiset tilanteen mukaan
  • tilastollisia analyysejä halutuista muuttujista
  • eri kieliversiot - käännösmaksu

 

TILAA

Hybridityö yrityksessä