Personalundersökningar

Enkäten om hybridarbete

Ta reda på vad dina anställda förväntar sig av hybridarbete med en enkät

Med hybridarbete avses en arbetsmodell som kombinerar distansarbete med närvaro på arbetsplatsen. Variationerna i vår beredskap för hybridarbete var stora när coronaviruset plötsligt tog ut oss på djupt vatten våren 2020. Nu har företagen bråttom att få ordning på leden för det är få som har fått pröva på hybridmodellens goda sidor som vill återgå till de gamla arbetssätten. Förändringarna borde ändå ske organiserat, rättvist och med stöd av korrekt information.

 Vasaföretaget Teetutkimus.fi har utarbetat en ny personalenkät som hjälper företag att ta reda på företagets beredskap för hybridarbete och ta hänsyn till arbetstagarnas önskemål. Det lönar sig definitivt att lyssna på personalen innan man gör stora förändringar på arbetsplatsen i till exempel lokaler eller ledarskap.

 SV pikkugraafi      Variationerna i förutsättningarna och beredskapen för hybridarbete är stor i olika företag.

 

Enkäten om hybridarbete ger värdefull information till alla företag. Resultaten kan hjälpa företag som har som mål att öka hybridarbetet att utveckla sina svagheter, till exempel i chefsarbetet, i den interna kommunikationen eller i den digitala kompetensen. Rapporten kan även avslöja eventuella skillnader i chefernas och de anställdas idealbild. Om det skulle visa sig att det bästa alternativet är att jobba på kontoret, ger det ett motiverat beslut som är lätt att godkänna.

 En enkät som har gjorts av ett utomstående undersökningsföretag en tillförlitligare helhetsbild än en omröstning med acklamation. Anhängarna av distansarbete kan vara i högljudd majoritet på arbetsplatsen, medan distansarbete skapar ångest hos andra. De kan till exempel ha problem med användningen av digitala verktyg eller självledarskap och det kan kännas svårt att berätta om problemen för chefen. Vår enkät hjälper till att hitta problemen innan de förvärras och i värsta fall leder till uppsägningar eller sjukfrånvaro.


Hur ett undersökningsuppdrag utförs

Processen

 

Prosessikuva sv 0821

 

Rapportens innehåll

Vår omfattande rapport ser på ditt företags hybridkapacitet och personalens förväntningar från sju olika perspektiv:

 

·         Vision

·         Distansarbetsmodeller

·         Arbetsmetoder

·         Förtroendebaserad ledning

·         Ledning och företagskultur

·         Verktyg, applikationer och system

·         Personalutbildning och stöd

 

Undersökningens pris

Hybridjobbsundersökningen är lätt att beställa. Företaget behöver bara ange personalens e-postadresser, varefter Teetutkimus.fi sköter enkätlänkar, påminnelser och naturligtvis rapportering. Från rapporten som utarbetats av en erfaren professionell forskare framträder de väsentliga frågorna och utvecklingsåtgärderna kan börja omedelbart.

Undersökningspriserna baseras på antalet anställda:

Antal anställda i företag Pris
mindre än 25 anställda 950 euro + moms 24%
26-100 anställda 1500 euro + moms 24%
101-250 anställda 2500 euro + moms 24%
mer än 250 anställda be om en offert

Ytterligare arbeten avtalas separat och prissätts enligt erbjudandet. Möjligt merarbete kan vara:

• presentation av resultat 1 timme (på distans) - ansikte mot ansikte möten efter behov

• statistiska analyser av önskade variabler

• olika språkversioner - översättningsavgift

BESTÄLL

Hybridarbete i företaget