Kundundersökningar

Mätning av kundtillfredsställelse – Är allt ok?

Mäter kundtillfredsställelsen och fungerar som kvalitetssäkring

 

En kvalitetssäkringsundersökning är en undersökning som görs i form av en kontinuerlig undersökning. Med den får vi genast reda på kvalitetsavvikelser, kundtillfredsställelse och nivåer av rekommendationsvilja. Ju högre NPS-talet (rekommendationsviljan) är, desto starkare förbundna är kunderna till företaget/produkten. Med detaljerade bakgrundsvariabler tar vi reda på sambandet mellan avvikelser, positiv respons och företagets olika processer ända ner till individnivå. Undersökningen görs i form av en online-enkät.

Undersökningen hjälper företaget att hålla en stabil kvalitetsnivå och att omedelbart reagera på avvikelser. På det här viset kan vi se till att inga extra kostnader uppstår eller att inga kunder övergår till konkurrenten. 

Undersökningen kan riktas in på särskilda kundgrupper eller på vissa processer eller funktioner i företaget. Undersökningen görs i beställarens namn. Undersökningen kan göras olika omfattande.

Kundtillfredsställelse

Undersökningsalternativ och priser:

Begränsad

 • Kontinuerlig undersökning – görs en gång per månad, under minst ett års tid
 • Precisering av undersökningens frågeställningar och val av bakgrundsvariabler samt övriga förberedelser 300 €
 • Utskick, påminnelser och månadsrapporter 50 €/utskick
 • Förutsätter att 10 enkäter görs med samma frågesammanställning
 • Analys och årsöversikt en gång per år 100 €
 • Mervärdesskatt 24 % tillkommer till priserna

 

BESTÄLL

Standard

 • Kontinuerlig undersökning – görs en gång per månad eller kvartal
 • Precisering av undersökningens frågeställningar och val av bakgrundsvariabler samt övriga förberedelser 500 €
 • Utskick, påminnelser och månads-/kvartalsrapport 75 €/utskick
 • Förutsätter att 10 enkäter görs med samma frågesammanställning, t.ex. inom 2–3 år
 • Analys och årsöversikt en gång per år 250 €
 • Mervärdesskatt 24 % tillkommer till priserna

 

BESTÄLL

Omfattande

 • Kontinuerlig undersökning – görs en gång per kvartal, halvår eller år
 • Precisering av undersökningens frågeställningar och val av bakgrundsvariabler samt övriga förberedelser 750 €
 • Utskick, påminnelser och månadsrapporter 100 €/utskick
 • Förutsätter att minst 5–10 enkäter görs med samma frågesammanställning, inom 5 år
 • Analys och årsöversikt en gång per år 500 €
 • Mervärdesskatt 24 % tillkommer till priserna

 

BESTÄLL