UTVECKLINGSTJÄNSTER FÖR FÖRETAG (NTM)

Teetutkimus palikkanaamat2

Utvecklingstjänster för företag (NTM)

Behöver verksamheten i ditt företag effektiviseras eller förtydligas? Söker du efter digitala lösningar som kan hjälpa dig att stimulera affärsverksamheten? NTM-centralens tjänst hjälper dig att finslipa företagets processer.

Satu Wivolin från Wicon Oy har fått rätt att utföra konsulteringstjänster för NTM-centralerna inom delområdet produktivitet och digitalisering. Satu ansökte om konsulteringsrätt för första gången och hon inledde sin första konsultperiod 2021–2022 i början av mars. I och med att Satu har fått konsulteringsrätt kan hon fungera som tjänsteleverantör för NTM-centralens utvecklingstjänster för företag i hela landet.

NTM-konsultering är avsedd för små och medelstora företag som vill utveckla företagets processer ur ett produktivitetsperspektiv tillsammans med en erfaren företagsledningsexpert. Beroende på företagets behov kan man till exempel koncentrera sig på produktions-, service-, kvalitets-, ekonomi- eller uppföljningsprocesser eller styrning av verksamheten.

NTM-centralens utvecklingstjänst för företag lämpar sig för små och medelstora företag som är verksamma i Finland eller internationellt, och som har etablerat sin verksamhet och som har förutsättningar för en lönsam verksamhet.

Konsulteringen tar 2–5 dagar åt gången och kostar företaget 325 euro + moms/dag. Konsulteringen kan beviljas för högst 15 dagar under tre år.

Konsulteringsdagarna ansöker man om via NTM-centralens elektroniska system. Det är en enkel process och vi hjälper gärna till med ansökan.

Innan du ansöker om konsultering ska en bedömning av nuläget och utvecklingsbehoven i ditt företag vara gjord, till exempel i Analys-tjänsten. Om det redan har gjorts en bedömning av företagets nuläge och utvecklingsbehov på annat sätt, kan du ansöka om konsultering utan Analys-tjänsten.

Läs mer om utvecklingstjänsterna för företag på NTM-centralens webbplats! https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/konsultointi

 

Utvecklingstjänster för företag (NTM)

 

Utvecklingstjänsterna för företag i korthet

·         avsedda för små och medelstora företag

·         tjänsterna lyder under och understöds av NTM-centralen

·         delområden: analys, utbildning och konsultering

·         beviljas 2–5 dagar åt gången och högst 15 dagar under tre år

·         konsulteringen kostar 325,00 euro + moms per dag

 

Hur ansöker man om tjänsten?

 

·         Kontakta NTM-centralen för mera information

·         Välj expert (framför ditt önskemål om konsult i ansökan)

·         Gör ansökan

 

Hur fungerar tjänsten?

 

NTM-centralen fattar ett beslut om att tjänsten beviljats inom cirka en vecka. Efter det gör konsulten upp en projektplan tillsammans med kunden. Konsulteringen genomförs i samarbete med kunden och konsulten efter att planen har godkänts.

Konsulten fakturerar tjänstens pris av kunden efter att tjänsten har utförts och slutrapporten har godkänts.

Läs mer om tjänsten på webbplatsen för utvecklingstjänster för företag.

 

Vad innebär NTM-konsultering i praktiken?

 

Under konsulteringsprojekt kan vi precisera anledningen till utredningen eller undersökningsprojektet, göra en kartläggning och utifrån den utarbeta ett utvecklingsförslag eller en utvecklingsplan. Vi kan också planera och testa olika mätinstrument som behövs för att utveckla företagets affärsverksamhet.

Föremål för undersökningarna är frågor som gäller både kunder, marknader och personal. Med hjälp av undersökningsresultaten hittar vi en utgångspunkt för utvecklingsåtgärderna, till exempel produktivitet, produktkvalitet, nya produkter eller intern utveckling av företagets verksamhet såsom personalutbildning, rekrytering, ledarskap eller organisationsstruktur. Undersökningarna och de utvecklingsprojekt som gjorts utgående från dem hjälper företagen att göra förändringar som syftar till att nå bättre resultat och tillväxt.

 

Tjänsteleverantörens kontaktuppgifter

 

Wicon Oy (2308154-4)

Expert Satu Wivolin

+358 400 682 298

satu.wivolin@wicon.fi

Wolffskavägen 36 byggnad F2

FI-65200 Vasa

LinkedIn-profil https://www.linkedin.com/in/satu-wivolin-368885/

ELY keskuksen logo ruotsiksi kehpa logo sv