13.03.2021

Hyvän tutkimuksen tekemiseen menee aikaa – päätä itse, kenen

Verkosta löytyy pilvin pimein erilaisia kyselytyökaluja. Lomakkeen luominen voi vaikuttaa nopealta hommalta, mutta hyvän kyselyn tekemiseen tarvitaan ammattiosaamista. Äkkiä kasaan laitettu kysely ei välttämättä tuota sitä konkreettista tietoa, jota toimintasi kehittämiseen tarvitset. Tiedätkö, mitä asiakkailta pitäisi kysyä, jotta tuloksena on aidosti hyödynnettävää tietoa?

DIY-kyselyn vaarana on tutkimustaidon puute tai kiireessä nopeasti huitaistu kysely ilman pohdintaa, millaista dataa tullaan saamaan. Silloin tutkimuksen analysoimiseen hukkuu paljon yrityksen aikaa eikä vastauksilla ole todellista arvoa, jos niitä ei voida kunnolla hyödyntää.

Kyselyn suunnitteluun kannattaa panostaa. Kokemus tutkimustyöstä tekee hommasta sujuvampaa ja nopeampaa. Vasta-alkajalta työhön kuluu pakostakin enemmän aikaa. Ensinnäkin täytyy osata kysyä oikeita asioita, jotta vastaaja pystyy kertomaan juuri ne asiat, jotka antavat sinulle eväitä toimintasi kehittämiseen. Kysymykset täytyy muotoilla oikein, jotta ne ovat riittävän yksiselitteisiä ja selkeitä. Kun kysymykset on suunniteltu hyvin, myös tulosten analysointi on hedelmällisempää.

Otetaan esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimus. On tärkeää tietää yleistasolla, ovatko asiakkaat palveluusi tyytyväisiä. Sen lisäksi on hyvä ymmärtää, miksi he ovat palveluusi tykästyneet tai minkä takia homma ei ole mennyt heidän mielestään ihan putkeen. Mutta sekään ei vielä ihan riitä – pulmille täytyy löytää juurisyyt, jotta piilevätkin ongelmat päästään purkamaan. Toisaalta hyvät ratkaisut pitää tunnistaa, jotta niitä voidaan monistaa.   

Tutkimuksen laajuudesta riippuen tutkimuksen sisällön ja teknisen toteutuksen suunnitteluun, lomakkeen jakeluun tai haastateltavien tavoittelemiseen, tulosten koostamiseen, raportointiin ja analysointiin aikaa kuluu suppeissa tutkimuksissa keskimäärin 25 tuntia. Laajemmissa ja syvällisemmissä tutkimuksissa aikaa tarvitaan enemmän, keskimäärin 65 tuntia.

Hyvän tutkimuksen tekemiseen kuluu välttämättä aikaa. Voit itse päättää, kenen. Eniten säästät yrityksesi aikaa ostamalla tutkimuspalvelut niiden ammattilaiselta.

Yllä havainnollistavat kuvat siitä, miten paljon aikaasi kuluu tutkimustyöhön, kun teet sen täysin itse, tai jos ostat sen palveluna esimerkiksi Teetutkimus.fi:ltä. Tämäkin on tutkittu juttu!