13.03.2021

Det tar tid att göra en bra undersökning – vems tid, det bestämmer du

Det finns ett enormt utbud av olika undersökningsverktyg på nätet. Det kan verka enkelt att svänga ihop en blankett på egen hand, men för att göra en riktigt bra undersökning krävs yrkeskunskap. En snabbgjord enkät ger inte nödvändigtvis exakt just den konkreta information som du behöver för att kunna utveckla din verksamhet. Vet du vilka frågor du ska ställa till kunderna för att få information som du verkligen har nytta av?

Faran med en DIY-undersökning, dvs. en enkät som rafsats ihop snabbt utan eftertanke med bristande undersökningskunskaper, är vilken slags data den kommer att ge. Företaget kommer att behöva lägga ner mycket tid på att analysera undersökningen och svaren har inget verkligt värde, om det visar sig att det inte går att dra nytta av dem.

Det lönar sig att satsa på planeringen av en undersökning. Erfarenhet av undersöknings- och forskningsarbete gör att jobbet går smidigare och snabbare. Det tar oundvikligen längre tid för en nybörjare att göra samma jobb. För det första måste du kunna ställa rätt frågor för att den som svarar ska kunna ge dig exakt den information som kommer att hjälpa dig att utveckla din verksamhet. Frågorna måste vara formulerade på rätt sätt för att vara tillräckligt entydiga och tydliga. Väl planerade frågor ger en fruktbarare analys av resultaten.

Låt oss ta en mätning av kundtillfredsställelsen som exempel. Det är viktigt att veta på en allmän nivå, om kunderna är nöjda med din service. Dessutom är det bra att förstå varför de tycker om din service eller varför de inte tycker att du riktigt har lyckats. Men inte heller det är tillräckligt – du måste hitta roten till problemen för att kunna lösa dolda problem. Å andra sidan gäller det att identifiera goda lösningar för att kunna reproducera dem.   

Beroende på undersökningens omfattning tar det i genomsnitt 25 timmar i en mindre omfattande undersökning att planera undersökningens innehåll och tekniska utförande, dela ut enkäter eller få tag på intervjuobjekt samt sammanställa, rapportera och analysera resultat. För mera omfattande och grundligare undersökningar behövs mera tid, i genomsnitt 65 timmar.

Det tar oundvikligen tid att göra en bra undersökning. Vems tid som går åt, det bestämmer du. Ditt företag kommer att spara mest tid genom att köpa undersökningstjänster av en expert.

Bilderna nedan visar hur mycket av din tid som går till en undersökning, om du gör den helt på egen hand eller om du köper den som en tjänst till exempel av Teetutkimus.fi. Även det här är forskningsbaserad kunskap!