01.09.2021

Selvitä kyselyllä, mitä työntekijäsi odottavat hybridityöltä

Teetutkimus.fi on laatinut uuden henkilöstökyselyn, joka auttaa yrityksiä selvittämään hybridityön valmiudet ja huomioimaan työntekijöiden toiveet.Hybridityötä lisäämään pyrkivät yritykset osaavat tulosten perusteella kehittää omia heikkoja kohtiaan, joita voivat olla mm. esimiestyö, sisäinen viestintä tai digitaidot. Myös mahdolliset railot esimiesten ja työntekijöiden tahtotiloissa paljastuvat raportista. Jos taas lähityö osoittautuu paremmaksi vaihtoehdoksi, perusteltu päätös on helppo hyväksyä.

Artikkeli on julkaistu Vaasan Yrittäjien Y-Pressi-verkkojulkaisussa 1.10.20221
Koko Y-Pressin löydät täältä.

Vaasalaisyrittäjä kehitti täsmäkyselyn koronan jälkeiseen työelämään.

Hybridityöllä tarkoitetaan etätyötä ja läsnäoloa työpaikalla yhdistelevää työskentelymallia. Valmiutemme hybridityöhön vaihtelivat suuresti, kun koronavirus heitti meidät syvään päähän keväällä 2020. Nyt yrityksillä on kiire saada rivinsä kuntoon, sillä harva hybridin hyviä puolia maistanut haluaa palata entisiin työtapoihin. Muutosten tulisi kuitenkin tapahtua johdetusti, reilusti ja oikean tiedon pohjalta.

Vaasalainen Teetutkimus.fi on laatinut uuden henkilöstökyselyn, joka auttaa yrityksiä selvittämään hybridityön valmiudet ja huomioimaan työntekijöiden toiveet. Yli 20 vuotta henkilöstötutkimuksien parissa työskennellyt yrittäjä Satu Wivolin tietää, että ratkaisun avaimet ovat useimmiten henkilöstöllä.

- Henkilöstöä kannattaa ehdottomasti kuunnella ennen kuin työpaikalla tehdään suuria muutoksia esimerkiksi toimitiloihin tai johtamiseen, hän kertoo.

 Hybridityökysely tuottaa arvokasta tietoa kaikille yrityksille. Hybridityötä lisäämään pyrkivät yritykset osaavat tulosten perusteella kehittää omia heikkoja kohtiaan, joita voivat olla mm. esimiestyö, sisäinen viestintä tai digitaidot. Myös mahdolliset railot esimiesten ja työntekijöiden tahtotiloissa paljastuvat raportista. Jos taas lähityö osoittautuu paremmaksi vaihtoehdoksi, perusteltu päätös on helppo hyväksyä.

 Wivolinin mukaan ulkopuolisen tutkimusyrityksen teettämä kysely tuottaa huutoäänestystä luotettavamman kokonaiskuvan:

- Etätyön kannattajat saattavat olla työpaikalla äänekkäässä enemmistössä, mutta toisia etätyö ahdistaa. Heillä saattaa olla digivälineiden käytössä tai itsensä johtamisessa ongelmia, joista on vaikea kertoa esimiehelle. Kyselymme auttaa löytämään ongelmat, ennen kuin ne kärjistyvät ja johtavat pahimmillaan irtisanoutumiseen tai sairauspoissaoloihin.

Hybridityökysely on helppo tilata. Yrityksen tarvitsee vain toimittaa henkilöstön sähköpostiosoitteet, minkä jälkeen Teetutkimus.fi huolehtii kyselylinkkien lähettämisestä, muistutuksista sekä tietysti raportoinnista. Kokeneen ammattitutkijan laatimasta raportista olennaiset asiat nousevat esiin ja kehittämistoimenpiteet pääsevät alkamaan heti.

Kyselyn hinnoittelu perustuu työntekijämäärään: esim. 20 hengen yritykselle kysely maksaa 950 euroa. Tulokset ovat yrityksen johdon käytössä nopeasti, noin kolmen viikon kuluessa tilauksesta.

Tutustu hybridityökyselyyn: Teetutkimus.fi/hybridityökysely