01.09.2021

Ta reda på vad dina anställda förväntar sig av hybridarbete med en enkät

Vasaföretaget Teetutkimus.fi har utarbetat en ny personalenkät som hjälper företag att ta reda på företagets beredskap för hybridarbete och ta hänsyn till arbetstagarnas önskemål. Företagaren Satu Wivolin som har arbetat med personalundersökningar i över 20 år vet att det oftast är hos personalen som nycklarna till lösningen finns.

Artikeln har publicerats digitalt i Vasa Företagarnas Y-Press 1.10.2021. Hela Y-Press hittar du här.

Med hybridarbete avses en arbetsmodell som kombinerar distansarbete med närvaro på arbetsplatsen. Variationerna i vår beredskap för hybridarbete var stora när coronaviruset plötsligt tog ut oss på djupt vatten våren 2020. Nu har företagen bråttom att få ordning på leden för det är få som har fått pröva på hybridmodellens goda sidor som vill återgå till de gamla arbetssätten. Förändringarna borde ändå ske organiserat, rättvist och med stöd av korrekt information.

Vasaföretaget Teetutkimus.fi har utarbetat en ny personalenkät som hjälper företag att ta reda på företagets beredskap för hybridarbete och ta hänsyn till arbetstagarnas önskemål. Företagaren Satu Wivolin som har arbetat med personalundersökningar i över 20 år vet att det oftast är hos personalen som nycklarna till lösningen finns.

– Det lönar sig definitivt att lyssna på personalen innan man gör stora förändringar på arbetsplatsen i till exempel lokaler eller ledarskap, säger hon.

Enkäten om hybridarbete ger värdefull information till alla företag. Resultaten kan hjälpa företag som har som mål att öka hybridarbetet att utveckla sina svagheter, till exempel i chefsarbetet, i den interna kommunikationen eller i den digitala kompetensen. Rapporten kan även avslöja eventuella skillnader i chefernas och de anställdas idealbild. Om det skulle visa sig att det bästa alternativet är att jobba på kontoret, ger det ett motiverat beslut som är lätt att godkänna.

Enligt Wivolin ger en enkät som har gjorts av ett utomstående undersökningsföretag en tillförlitligare helhetsbild än en omröstning med acklamation:

– Anhängarna av distansarbete kan vara i högljudd majoritet på arbetsplatsen, medan distansarbete skapar ångest hos andra. De kan till exempel ha problem med användningen av digitala verktyg eller självledarskap och det kan kännas svårt att berätta om problemen för chefen. Vår enkät hjälper till att hitta problemen innan de förvärras och i värsta fall leder till uppsägningar eller sjukfrånvaro.

Det är enkelt att beställa en enkät om hybridarbete. Det enda företaget behöver göra är att skicka personalens e-postadresser till oss, efter det tar Teetutkimus.fi hand om att skicka enkätlänkar, påminnelser och självklart rapporteringen. Ur en rapport som utarbetats av en erfaren, professionell undersökningsexpert framgår de viktigaste frågorna tydligt och det går att sätta igång med utvecklingsåtgärder genast.

Prissättningen är baserad på antalet anställda: en enkät för ett företag med 20 personer kostar till exempel 950 euro. Resultaten finns till företagsledningens förfogande snabbt, cirka tre veckor efter beställningen.

 Läs mer om hybridarbete här