Asiakastyytyvaisyystutkimus
Mia blogi
10.05.2023

NTM-konsultering ger företagets utvecklingsarbete ett lyft

Tanken på att utveckla företaget finns i bakhuvudet på många företagare. Ett företag är som ett barn som hela tiden utvecklas av sig själv och kanske till och med växer, men all utveckling uppstår inte av sig själv. Företagaren måste ha tid att fundera och mäta om utvecklingsriktningen är den rätta, eller om det kanske är så att tjänsterna eller produkterna har kommit på avvägar åt något håll. Den som inte tar sig tid att utveckla och utvärdera sitt arbete kan en dag komma att märka att något är fel.

Ibland räcker inte de egna resurserna till för att utveckla företaget, inte bara de tidsmässiga. Särskilt ensamföretagare borde vara verkliga tusenkonstnärer för att klara av att sköta alla uppgifter som rör företagandet själva. Man blir också lätt blind för sitt eget arbete och då kan en utomståendes syn vara på sin plats. Även om alla företag är olika och olika stora finns det fortfarande vissa lagbundenheter som gäller alla företag oavsett om det är en klädbutik eller en bilfirma. Ibland befinner sig ett företag i den lyckliga situationen att det är aktuellt att utöka verksamheten till den internationella marknaden, men kunskapen om hur man ska gå till väga saknas.

NMT-centralens rådgivning för att stödja företagets utmaningar

Oavsett om problemet är negativt eller positivt är det ett bra alternativ att använda en utomstående person eller instans när det känns som att de egna resurserna inte längre räcker till. Här i Finland erbjuder NTM-centralen småföretag en utmärkt lösning för olika företagsutmaningar. NTM-centralen erbjuder konsulterings- och utbildningstjänster från erfarna branschexperter och står dessutom för 80 procent av kostnaderna för konsultarbetet. Du kan välja bland en stor grupp yrkesverksamma från hela Finland som utbildar, analyserar och sparrar företagare inom precis de utmaningar och utvecklingsområden de står inför.

Satu Wivolin från Teetutkimus är en av NTM-centralens experter och hennes kompetensområden är produktivitet och digitalisering. Satus expertis och erfarenhet inom affärsutveckling bygger på hennes starka forskningsbakgrund. Det är alltid viktigt att ha forskningsbaserad kunskap när man ska utveckla ett företag. Det går inte att utgå från gissningar. En grundlig undersökning av företagets tillstånd avslöjar de verkliga orsakerna till problemen och gör att utvecklingsarbetet genast kommer igång på rätt spår och i rätt riktning. Även om företagaren betalar 20 procent av det totala beloppet för att beställa konsultering från NTM-centralen, har företagaren möjlighet att göra företaget mer produktivt efter utvecklingsarbetet och på så sätt få tillbaka det investerade beloppet mångdubbelt. För att inte tala om de tusentals gråa hårstrån och vaknätter som företagaren slipper genom att våga be om hjälp när det behövs.

Identifiera potentiella kunder

Ett exempel på ett lämpligt fall för NTM-konsultering var den modifierbara modulen Tilamoduuli Valtsu som utvecklats av Jari Valtaala från Alavo, företagare inom bilbranschen. Jari hade tänkt att större företag skulle vara potentiella kunder till hans nya, flyttbara modul. När Teetutkimus gjorde en marknadskartläggning innan produkten skulle lanseras talade undersökningsresultatet däremot för något helt annat. Det visade sig att modulens flyttbarhet och modifierbarhet bäst skulle tjäna behoven i småföretag som skulle slippa köpa många olika containrar och bås. Dessutom är upphandlingsprocesserna för större företag så komplicerade och reglerade att det är svårt för ett litet företag att få igenom sina egna produkter i dessa. Resultatet av kartläggningen var oerhört viktigt för att Jari skulle kunna rikta sin försäljning och marknadsföring på rätt sätt. Det framkom dessutom nya användningsområden för modulen i undersökningen. https://www.teetutkimus.fi/referenser/en-marknadskartlaggning-tar-reda-pa-produktens-potentiella-kopare

Undersökning till stöd för produktutveckling

Ett annat exempel är marknadskartläggningen av den nya batteridrivna lyftaren från Tarkmet i Vasa. Kartläggningen genomfördes av Satu Wivolin från Teetutkimus som NTM-konsultering. Innan den nya lyftaren lades ut till försäljning gjorde Satu 20 intervjuer med nuvarande och potentiella kunder. Personerna som intervjuades fick till exempel svara på frågor om hur intressanta lyftarens nya egenskaper är såsom batteriernas långa livslängd och säkerhetsfaktorer. Undersökningen tydliggjorde och stärkte Tarkmets tankar och planer kring vilka egenskaper som värderas i produkten och vad som eventuellt kan tillföras. Dessutom framträdde potentiella kundgrupper tack vare intervjuerna, vilket underlättade planeringen av försäljningen och marknadsföringen av lyftaren. https://www.teetutkimus.fi/referenser/en-marknadsundersokning-bekraftade-att-tarkmets-batteridrivna-magnetiska-lyftare-behovs-och-ar-e

Dessa två kundarbeten är bra exempel på hur ett företag kan planera och utveckla nya produkter eller projekt utifrån forskningsbaserad kunskap. Inte på måfå eller genom att gissa utan med hjälp av fakta. Fakta hjälper till att eliminera onödigt arbete och öka andelen väsentligt arbete. Slutresultatet är en kristallklar process eller en förstklassig produkt som gör företagarens kassa glad.