Asiakastyytyvaisyystutkimus
Mia blogi
10.05.2023

ELY-keskuksen Konsultointipalvelusta potkua yrityksen kehitystyöhön

Ajatus yrityksen kehittämisestä jyskyttää monen yrittäjän takaraivossa. Yritys on kuin lapsi, joka kehittyy jatkuvasti itsestäänkin, ja ehkä jopa kasvaakin. mutta kaikki kehitys ei synny itsestään. Yrittäjällä on oltava aikaa miettiä ja mitata sitä, onko kehityssuunta toivotun lainen, vai onko jossain kohtaa palvelut tai tuotteet lähteneet rönsyilemään likaa joka suuntaan. Jos kehittämiseen ja oman työn arvioimiseen ei järjestä itselleen aikaa, voi jonain päivänä huomata, että nyt onkin jotain pielessä.

Joskus taas eivät omat resurssit riitä yrityksen kehittämiseen, muutenkin kuin ajalliset resurssit. Varsinkin yksinyrittäjän pitäisi olla suorastaan moniottelija kyetäkseen hoitamaan kaikki yrittämiseen liittyvät tehtävät itse. Omalle työlleen myös sokeutuu, ja silloin voi ulkopuolisen näkemys olla paikallaan. Ja vaikka yritykset ovat erilaisia ja eri suuruisia, on silti olemassa tiettyjä yrittämisen lainalaisuuksia, jotka toimivat niin vaateliikkeessä kuin autoliikkeessäkin. Joskus taas yritys on siinä onnellisessa tilanteessa, että toiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille on ajankohtaista, mutta osaaminen puuttuu.

ELY-keskuksen konsultoinnista tukea yrityksen haasteisiin

Oli ongelma sitten negatiivinen tai positiivinen, on ulkopuolisen henkilön tai tahon käyttäminen hyvä vaihtoehto silloin, kun tuntuu etteivät omat paukut enää riitä. Meillä Suomessa ELY-keskus tarjoaa pienyrityksille erinomaisen ratkaisun erilaisiin yritysten haasteisiin. ELY-keskus tarjoaa konsultointi- ja koulutuspalveluja kokeneilta oman alansa asiantuntijoilta, ja vieläpä kustantaa 80% konsultointityön kustannuksista. Valittavana on suuri joukko ammattilaisia ympäri Suomea, jotka kouluttavat, analysoivat ja sparraavat yrittäjiä juuri heidän kohtaamissaan haasteissa ja kehityskohteissa.

Teetutkimuksen Satu Wivolin on yksi ELY-keskuksen asiantuntijoista, ja hänen osaamisaluettaan ovat tuottavuus ja digitalisaatio. Sadun osaaminen ja kokemus yritysten kehittämisessä perustuu hänen vahvaan tutkimustaustaansa. Yritysten kehittäminen on tärkeää aloittaa aina tutkitun tiedon pohjalta, sillä liikkeelle ei pidä lähteä arvailujen pohjalta. Perusteellinen selvitys yrityksen tilasta selvittää ongelmien oikeat syyt, ja kehitystyön aloittaminen lähtee heti oikealta raiteelta ja oikeaan suuntaan. Vaikka konsultoinnin tilaaminen ELY-keskukselta maksaa yrittäjälle 20% kokonaissummasta, on yrittäjällä kehittämistyön jälkeen mahdollisuus tehdä yrityksestä tuottavamman ja saada näin sijoittamansa summan moninkertaisena takaisin. Puhumattakaan niistä tuhansista harmaista hiuksista ja valvotuista öistä, joilta yrittäjä säästyy uskallettuaan pyytää apua silloin, kun sille on tarvetta.

Potentiaalisten asiakkaiden selvittäminen

Yksi esimerkki ELY -konsultoinniksi sopivista tapauksista oli alavutelaisen autoalan yrittäjän Jari Valtaalan kehittämä Tilamoduuli Valtsu. Jarilla oli mielessään jo ajatus siitä, että isomman kokoluokan yritykset olisivat hänen uuden, siirreltävän tilamoduulin potentiaalisia asiakkaita. Kuinka ollakaan, sillä kun Teetutkimus toteutti markkinakartoituksen ennen tuotteen lanseerausta, kertoi kyselyn tulos jotain ihan muuta. Kävi ilmi, että tilamoduulin liikutettavuus ja muunneltavuus palvelisi parhaiten pienten yritysten tarpeita, joiden ei tarvitsisi ostaa monia erilaisia kontteja ja koppeja. Lisäksi isompien yritysten hankintaprosessit ovat niin monimutkaisia ja säädeltyjä, että pienen yrityksen on vaikea saada niistä läpi omia tuotteitaan. Kartoituksen tulos oli äärimmäisen tärkeä Jarin myynnin ja markkinoinnin oikein kohdentamisen kannalta, ja selvisipä tutkimuksessa tilamoduulille uusia käyttökohteitakin. https://www.teetutkimus.fi/referenssit/markkinakartoitus-selvittaa-tuotteen-potentiaaliset-ostajat

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Toinen esimerkki on vaasalaisen Tarkmetin uuden akkunostimen markkinakartoitus, jonka Teetutkimuksen Satu Wivolin toteutti ELY -konsultointina. Ennen uuden nostimen myyntiä teki Satu 20 haastattelua nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Haastateltavilta kysyttiin mm. nostimen uusien ominaisuuksien kiinnostavuutta, kuten akkujen pitkäkestoisuus ja turvallisuustekijät. Tutkimus selkeytti ja vahvisti Tarkmetin ajatuksia ja suunnitelmia siitä, mitä ominaisuuksia tuotteessa arvostetaan ja mitä mahdollisesti voidaan lisätä.  Myös potentiaaliset asiakasryhmät erottuivat haastatteluiden ansiosta, jolloin nostolaitteen myynnin ja markkinoinnin suunnittelu on helpompaa. https://www.teetutkimus.fi/referenssit/markkinatutkimus-vahvisti-tarkmetin-akkumagneettinostimelle-olevan-tarvetta-ja-kysyntaa

Nämä kaksi asiakastyötä ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten yritys voi suunnitella ja kehittää uusia tuotteita tai hankkeita tutkitun tiedon pohjalta. Ei mutu-tuntumalla, ei arvailemalla, vaan faktan avulla. Fakta auttaa karsimaan turhaa työtä ja lisäämään oleellisen työn osuutta. Lopputuloksena on kristallinkirkas prosessi tai timanttinen tuote, josta yrittäjän kassa kiittää.

ELY-keskuksen kehittämispalveluihin voit tutustua: https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/konsultointi

ELY ja Kehpa