SatuWivolin muok siniharmaatausta
04.05.2020

En positiv effekt av corona – folk har mera tid

I en av mina tidigare bloggtexter (https://www.teetutkimus.fi/blogi/asiakastyytyvaisyyden-mittaamisen-ongelmia) skrev jag att antalet personer som svarar på online-undersökningar har minskat. Det görs så många undersökningar att alla inte orkar svara på dem. Det här är en trend som skadar hela forskningssektorn och som har blivit allt vanligare i takt med att det har kommit gratis undersökningsverktyg och mängden undersökningar därmed har ökat.

Coronaviruset har lett till att företagens verksamhet har minskat åtminstone delvis. För en del företag fortsätter affärsverksamheten visserligen som vanligt, medan andra har fått stänga ner helt.

Oavsett hur det går för företagen, arbetar många människor nu på distans och mängden möten har minskat. Folk har mera tid att utföra sina primära arbetsuppgifter. Många har sagt att arbetseffektiviteten är mycket större då de arbetar hemma på distans än då de är på kontoret. På arbetsplatsen blir det många avbrott, människor kommer för att prata, det är kaffepauser, telefoner som ringer och betydligt fler möten. Distansarbete innebär att folk kan koncentrera sig på sina jobb och mängden distansmöten är mera överkomlig. Det här sparar tid och arbetet blir effektivare.

I mars efter att coronabegränsningarna hade införts gjorde vi några online-undersökningar. Jag lade märke till att svarsprocenten var högre än vanligt i dessa undersökningar. Det fick mig att fundera på om den större mängden svar kunde bero på att folk har mera tid nu att titta närmare på e-postmeddelanden och svara på enkäter.

Det här är absolut ingen vetenskaplig observation och inga säkra uppgifter, men utgående från dessa undersökningar kom jag att tänka på att det kan vara så.

Nu kunde det vara läge att göra den där undersökningen som du inte har hunnit med i den annars så stressiga vardagen. Kanske har du planerat ett utvecklingsarbete som du skulle behöva mera information till – nu kunde det vara dags att ställa frågor till kunder, intressentgrupper eller personal och ta reda på vilken kunskap och vilka utvecklingsidéer det leder till.

Vi gör undersökningar – trots corona!