SatuWivolin muok siniharmaatausta
04.05.2020

Jotain hyvää koronasta – ihmisillä on enemmän aikaa

Aiemmin eräässä toisessa blogikirjoituksessani (https://www.teetutkimus.fi/blogi/asiakastyytyvaisyyden-mittaamisen-ongelmia) kerroin siitä, kuinka vastaajamäärät ovat laskeneet online-tutkimuksissa. Koska kyselyitä tehdään niin paljon, kaikki eivät viitsi vastata niihin. Tämä on koko tutkimusalaa haittaava trendi, joka on yleistynyt ilmaisten kyselytyökalujen ja sitä kautta kyselymäärien kasvun myötä.

Nyt korona on hiljentänyt yritysten toimintaa ainakin osittain. Tosin joillakin yrityksillä liiketoiminta jatkuu normaalisti, kun taas toisilla se voi olla kokonaan mennyt kiinni.

Yritysten tilasta riippumatta paljon ihmisiä työskentelee nyt etätöissä ja palaverien määrä on laskenut. Ihmisillä on enemmän aikaa tehdä varsinaista työtään, ja monet ovatkin sanoneet työtehon olevan etätyöskentelyssä paljon suurempi kuin toimistolla. Työpaikalla on paljon häiriöitä mm. ihmiset tulevat juttelemaan, on kahvitaukoja, puhelimet soivat ja palavereja on runsaasti. Nyt etätöissä voi keskittyä tekemään juuri oman työnsä ja etäpalaverien määrä on kohtuullisempi, tämä säästää ihmisten aikaa ja työ on tehokkaampaa.

Maaliskuussa teimme muutaman online-kyselyn koronan alkamisen jälkeen, ja huomasin, että vastausprosentti näissä tutkimuksissa oli korkeampi kuin tavallisesti. Aloin miettimään johtuuko paremmat vastausmäärät siitä, että nyt ihmisillä on enemmän aikaa tutkia sähköpostiin tulevat viestit tarkemmin ja  vastailla kyselyihin.

Tämä ei ole mitenkään tieteellinen havainto eikä varmaa tietoa, mutta näiden muutaman tutkimuksen perusteella ajatus juolahti mieleeni.

Nyt voisi olla hyvä aika tehdä se kysely, jota ei ole ehtinyt kaiken arkikiireen keskellä toteuttamaan, tai jos sinulla on joku kehitystyö suunnitteilla, mihin tarvitset tietoa - nyt saattaa olla hyvä aika esittää asiakkaille, sidosryhmille tai henkilöstölle kysymyksiä ja katsoa mitä tietoa ja minkälaisia kehitysideoita sieltä löytyy.

Koronasta huolimatta - tehdään tutkimuksia!