Mia blogi
16.05.2022

Försäljningssamtal får inte maskeras som undersökningar

 

”Jag ringer från företag X, god dag. Har du tid att delta i en undersökning?” Efter det ställer uppringaren några frågor, till exempel om skönhetsvård, och hör sig för om vilken kosmetika du brukar använda. Efter frågorna berättar uppringaren att företaget som han eller hon representerar råkar ha precis de produkter som du behöver. Låter det bekant?
 
Det är med andra ord inte alls fråga om en undersökning. Det är ingenting annat än ett försäljningssamtal som har maskerats i form av en undersökning. Enligt konsumentskyddslagen är det inte tillåtet att dölja försäljning bakom en marknadsundersökning. Konsumenten har rätt att få veta att syftet med samtalet är att sälja produkter till honom eller henne. Detta ska framgå genast i början av samtalet.
 
Sådana här samtal gör mig arg. Jag upplever att företaget underskattar oss konsumenter genom det här försäljningssättet, att de till och med lurar oss för att få fler kunder. För mig är resultatet av försäljningssamtalet antagligen motsatsen till det företaget ville uppnå. Jag kommer verkligen inte att köpa något om jag känner mig lurad.Dessa samtal gör i vilket fall som helst konsumenterna förvirrade, det är ett som är säkert.
 
Varför gör då en del företag så här? Den största orsaken är antagligen att telefonförsäljningen inte är lika framgångsrik längre som för några årtionden. Folk är misstänksamma och skeptiska till telefonförsäljning, vilket inte är så konstigt, farorna med telefonförsäljning har man pratat om länge. Konsumenterna har dessutom många nya alternativa sätt att köpa produkter. De behöver inte längre förlita sig på postorderförsäljning eller traditionella fysiska butiker. Företagen tvingas därför hela tiden tänka ut nya sätt att sälja och nå kunder. Tyvärr är en del sätt antingen tvivelaktiga, felaktigt utförda eller till och med olagliga.
 
Ur undersökningsbyråns perspektiv är dessa ”undersökningar” till stor skada för alla som utför professionella undersökningar. Det kan vara svårt för folk att skilja på äkta undersökningar och dessa försäljningsförsök, och på grund av det minskar förtroendet för alla som arbetar med undersökningar. Det här märker vi av på vår undersökningsbyrå när vi söker efter personer att intervjua för en äkta undersökning. Folk är trötta på att svara på enkäter som ibland har oklara motiv.
 
Vi som svarar i telefon måste fortsätta vara vaksamma. Vi måste ställa frågor, ifrågasätta och kolla upp. Vi har rätt att fråga för vilket ändamål våra uppgifter används och i vilket syfte samtalet görs. Det är knappast många företag som kommer att fortsätta med den här metoden om den inte ger resultat. Kom ihåg, om samtalets innehåll eller företaget som försöker sälja något verkar tvivelaktigt, kan du alltid vänligt men bestämt säga: ”Nej tack.”