SatuWivolin muok siniharmaatausta adaw3
11.02.2020

Gör gratisverktygen på nätet människan överflödig?

I morse deltog jag i ett seminarium där det talades om ledning av arbetsförmågan. I anknytning till det diskuterades olika sätt att följa upp personalens välmående, arbetstillfredsställelse och rekommendationsvilja. Allt det här är bekant, det är precis det som jag arbetar med då jag gör kartläggningar av arbetsklimatet för mina kundföretag eller analyserar frågor som rör arbetet och arbetsförmågan. En bra ledning av arbetsförmågan är en del av företagens konkurrenskraft. Jag hjälper företagen att skapa mätinstrument och analysera resultaten av mätningar.

Jag lyssnade på föredragen och nickade förnöjt och igenkännande till alla välbekanta teman – sen small det plötsligt till!

Det ställdes en fråga från publiken till en representant för ett exempelföretag om hur företaget gör för att följa upp sina mätningar och hur det utför undersökningar om arbetsförmågan?

Företagets affärsverksamhetsdirektör svarade att de använder sig av XXX, dvs. ett gratisprogram på nätet, som är lätt att använda för att göra uppföljningar. Det behövs ingen sakkunskap eller kompetens, det är bara att ta i bruk en (billig) programvara. Vem som helst kan göra personalundersökningar!

Åh nej!

Vi som utför undersökningar behövs alltså inte längre? Har vi blivit onödiga och överflödiga, något som kan ersättas av programvaruföretagens one-size-fits-all-enkäter?

Jag kom att tänka på att om jag har papper och penna, kan jag säkert rita ett hus åt mig själv – för vem behöver en arkitekt egentligen?

Eller om det värker någonstans i kroppen, då googlar jag mina symtom och går till apoteket och köper medicin – det behövs väl ingen läkare till det?

Kom igen bästa medföretagare – visa lite respekt!

För att nå dit jag är i dag – expert på undersökningar – har jag studerat, forskat, arbetat, varit i olika organisationer, studerat ännu mer, arbetat och gjort undersökningar. Jag har med andra ord använt en stor del av mitt liv till att skaffa mig en omfattande och mångsidig professionell kompetens. Och nu kan jag alltså ersättas av billiga program som vem som helst kan använda?

Det viktigaste när man utför personalenkäter (eller kundenkäter) är inte själva mätinstrumentet med vilket undersökningen genomförs, utan att enkäterna planeras noggrant för rätt ändamål och för de faktiska behov som föreligger. Det gäller att se exakt vad man behöver få information om och hur informationen kan hjälpa företaget att förstå de problem som finns och ge alternativ till att lösa dem.

Det näst viktigaste är att analysera informationen, dra slutsatser av datan och att ha en djupare förståelse för det som undersöks för att kunna rikta utvecklingsåtgärderna rätt. Dessa två punkter kan inte ersättas av ett nätprogram – inte ens om det är lätt att ta i bruk och innehåller en chatthjälp. En professionellt utbildad expert vet vad hon eller han gör och kan vägleda sin kund att göra rätt saker på rätt sätt!

Vi som utför undersökningar är inte överflödiga – åtminstone inte ännu. Vi kan inte ersättas av programvaror. Programmen hjälper och fungerar som stöd för oss, men de kan inte ersätta tankeverksamhet, kompetens, lång erfarenhet och yrkesskicklighet.

Visa att du värdesätter mitt arbete – låt en expert göra din undersökning!