16.08.2022

En marknadskartläggning tar reda på produktens potentiella köpare

Teetutkimus gjorde en marknadskartläggning för Jari Valtaalas företag inom metallbranschen. Den modifierbara modulen Tilamoduuli Valtsu som tagits fram av Jari var redo för försäljning, men målgruppen för marknadsföringen och försäljningen var ännu oklar. Undersökningsresultaten visade tydligt rätt målgrupp, vilket vände upp och ner på Jaris ursprungliga planer.

Jari Valtaala från Alavo (på finska Alavus) är en mångsidig företagare inom bilbranschen. Jari har både en bilverkstad och ett företag som utför olika metallarbeten. Han tillverkar metallprodukter till kunder som beställningsarbeten. Han har bl.a. gjort en bastuflotte och en släpvagn för en fyrhjuling.

”Vi tog oss an att utveckla en byggbarack på en kunds begäran. Barackens viktigaste egenskap var att den måste gå att flytta från ett ställe till ett annat av en person ensam. Jag tog fram en prototyp för en barack som går att flytta med ett släp och som kan skräddarsys enligt kundens behov. Det går att bygga en barack som kan fungera som både kiosk, byggbarack, toalett, kontor eller kylutrymme på samma underrede. Den första Tilamoduuli Valtsu-modulen blev klar och levererades till kunden i sommar”, berättar Jari Valtaala.

Eftersom de tidigare produkterna inte marknadsförts alls ville Jari göra på ett annat sätt med Valtsu. Han fick en lista med namn på företag som utför marknadskartläggningar av Alavo kommun. Efter en anbudsrunda valdes lokala Teetutkimus till att utföra undersökningen.

 ”Målet var att ta reda på vad våra potentiella kunder tycker om modulen och att få veta om vi borde förbättra den på något sätt. Dessutom ville jag ta reda på vilka som kunde vara våra potentiella kunder och vem vi skulle rikta marknadsföringen till.”

Den ursprungliga tanken var att större företag eller städer skulle vara vår målgrupp. Undersökningsresultaten fick oss att tänka om. Ju större företaget som beställer produkter är desto större och mera detaljerade krav har det. Det kan vara svårt för ett litet företag att förverkliga kraven. Mindre företag uppskattar modulens modifierbarhet och att det går att flytta den på egen hand. Vi fick dessutom reda på nya kundkretsar tack vare undersökningen. Till exempel var evenemangsbranschen mycket intresserad av vår modul på grund av dess anpassningsbarhet.

”Utan marknadskartläggningen hade vi marknadsfört och sålt modulen till fel målgrupp och gått miste om potentiella kunder och användningsområden. I värsta fall hade produkten kommit till vägs ände redan kort efter starten.”

Jari Valtaala är mycket nöjd med hur undersökningen genomfördes och med resultaten av den. ”Det lönar sig definitivt att låta göra en marknadskartläggning innan försäljningen inleds. En marknadskartläggning hjälper dig att nå rätt målgrupp och till och med att hitta nya användningsområden. Det är lätt att köra fast och inte komma vidare med sina tankar och funderingar och då är det bra att få hjälp utifrån i form av forskningsbaserad kunskap. Vi kommer absolut att låta göra en likadan marknadskartläggning för nya, kommande produkter – vår första kartläggning gav oss så otroligt mycket hjälp med försäljningen av vår modul”, säger Jari Valtaala tacksamt.