26.10.2020

Parkkisähkö Oy

Parkkisähkö Oy är ett företag som erbjuder laddningstjänster för elbilar. Ismo Rautiainen är en av företagets grundare och för närvarande medlem i Parkkisähkös styrelse. Inom styrelsearbetet har Ismo fungerat som ledare för styrgruppen för försäljningsutveckling. Parkkisähkös styrelse ville få djupare kunskap om kundernas behov, eftersom elbilarnas laddningsteknologi och affärsverksamheten runt omkring den genomgår en stor förändring. Företaget bestämde sig för att låta Teetutkimus.fi göra en kundundersökning.

”Företaget är ingenjörsstyrt och det kan innebära att vi kanske inte alltid tänker på allt på ett så kundorienterat sätt som vi borde. Vi ville ta reda på vad kunderna tänker och tycker om Parkkisähkö i dag och vad de skulle vilja att vi utvecklar. I och med att teknologin och branschens terminologi utvecklas i en väldig fart måste vi som arbetar på företaget hela tiden hålla oss uppdaterade. Kunderna köper inte en produkt eller en tjänst, om de inte förstår hur den fungerar”, berättar Ismo Rautiainen om ett av Parkkisähkös motiv till att beställa undersökningen.

Parkkisähkös styrelse har studerat undersökningsrapporterna ingående. Vi i styrelsen har varit mycket nöjda både med hur undersökningen genomfördes och med den information som den har gett oss. ”I rapporten ingick information som kom som en överraskning till och med för den operativa ledningen. På många ställen lyfte respondenterna fram samma missförhållanden och vi fick möjlighet att gå till botten med problemen. Företagets styrelse och ledning är tvungna att reagera på problemområden, då de presenteras i form av fakta från en undersökning.”

Undersökningsrapporten har haft en central roll i de korrigerande åtgärder som vidtagits hos Parkkisähkö. ”Vi har bl.a. gått igenom alla offerter som gjorts och vi har även involverat kunderna i utvecklingsprocessen. Det gäller att lyssna på kunden i alla lägen och göra produktifierade paket som kunden vill köpa.”

”Teetutkimus.fi genomförde undersökningen snabbt och med stor yrkesskicklighet. Vi på Parkkisähkö är mycket nöjda med undersökningen och det informationspaket som den gav oss. Tack vare undersökningen fick vårt utvecklingsarbete en bra start och hos oss på Parkkisähkö kommer utvecklingen att fortsätta,” lovar Ismo Rautiainen.