26.10.2020

Parkkisähkö Oy

Parkkisähkö Oy on sähköautojen latauspalveluja tuottava yritys. Ismo Rautiainen on yksi yrityksen perustajäsenistä, ja tällä hetkellä hän on Parkkisähkön hallituksen jäsen. Ismo on hallitustyössään vetänyt myynninkehityksen ohjausryhmää. Koska sähköautojen latausteknologia ja liiketoiminta sen ympärillä on suuressa muutoksessa, halusi Parkkisähkön hallitus saada syvempää tietoa asiakkaiden tarpeista. Yritys päätyi teettämään asiakastutkimuksen Teetutkimus.fi:llä.

”Insinöörivetoisessa yrityksessä ei aina ajatella kaikkea niin asiakaslähtöisesti kuin pitäisi. Halusimme kuulla, mitä asiakkaat Parkkisähköstä nykyisellään ajattelevat ja mitä he haluaisivat meidän kehittävän. Koska teknologia ja alan termistö kehittyy kovalla vauhdilla, pitää yrityksessäkin olla kaiken aikaa hereillä. Asiakkaat eivät osta tuotetta tai palvelua, jos he eivät ymmärrä sen toimintaa kunnolla,” kertoo Ismo Rautiainen Parkkisähkön motiiveista lähteä tilaamaan tutkimusta.

Parkkisähkön hallitus onkin tutkinut tutkimusraportit virtuaalisille hiirenkorville. Hallituksessa on oltu erittäin tyytyväisiä sekä tutkimuksen toteutukseen että sen antamaan tietoon. ”Raportissa oli tietoa, joka tuli jopa yllätyksenä operatiiviselle johdolle. Koska monissa kohdissa vastaajat nostivat esiin samoja epäkohtia, päästiin etsimään ongelmien juurisyitä. Yrityksen hallituksen ja johdon on myös pakko reagoida ongelmakohtiin, kun ne tuodaan tutkimuksena tehdyn faktatiedon muodossa esille. ”

Tutkimusraportilla onkin ollut keskeinen rooli Parkkisähkössä tehdyissä korjaustoimissa. ”Olemme käyneet mm. kaikki tehdyt tarjoukset läpi, ja olemme ottaneet myös asiakkaat mukaan kehitysprosessiin. Asiakasta pitää aina kuunnella, ja tehdä tuotteistettuja paketteja, joita asiakkaat ostavat.”

”Teetutkimus.fi toteutti tutkimuksen ammattitaitoisesti ja nopeasti. Olemme Parkkisähkössä erittäin tyytyväisiä tutkimuksen toteutukseen ja sen antamaan tietopakettiin. Kehitystyömme sai hienon alun, ja meillä Parkkisähkössä kehitys jatkuu edelleen,” lupaa Ismo Rautiainen.