02.03.2020

SKTL

Finlands översättar- och tolkförbund, dvs. SKTL, grundades år 1955. Dess verksamhet omfattar hela översättnings- och tolkbranschen.

Satu Wivolin och SKTL började samarbeta redan år 2011.

– Vi valde Satu till att utföra våra undersökningar eftersom hon övertygade med sina tidigare jobb och verkade vara lätt att samarbeta med. Dessutom arbetade hon mycket flexibelt, frågorna och blanketterna var inte huggna i sten, utan vi kunde omarbeta dem tillsammans, så att de passade oss, berättar Kristiina Antinjuntti, verksamhetsledare för SKTL.

SKTL består av fem sektioner: litteraturöversättarna, facktextöversättarna, av-översättarna, tolkarna samt lärarna och forskarna. Alla översätter de text och tal, men yrkesgruppernas arbetssätt och hjälpmedel skiljer sig från varandra. Det går därför inte att ställa samma frågor till alla översättare.

– Satu visade stor förståelse för översättarnas olika arbetsbeskrivningar och branschens natur. Hon klarade av att utarbeta frågeformulär som innehöll både frågor som var gemensamma för alla och egna frågor för de olika sektionerna.

– Vi vill göra undersökningar för att vi ska förstå hur arbetslivet ser ut för våra medlemmar. All information om arbetsförhållanden, hjälpmedel, företagande och förvärvsinkomster är värdefull för oss. Med hjälp av fakta kan vi utveckla översättarnas kompetens och trivsel i yrket genom att till exempel ordna rätt sorts utbildningar och verksamhet. Våra medlemmar uppskattar att undersökningarna görs av en utomstående eftersom det ger den som svarar ett garanterat anonymitetsskydd. Så här drar både vi som beställare av en undersökning och våra medlemmar nytta av undersökningarna.

Satu Wivolin har gjort ett flertal enkätundersökningar för SKTL under årens lopp. En del av undersökningarna har gjorts i form av uppföljande undersökningar, dvs. samma undersökning upprepas till exempel med några års mellanrum. Genom att låta göra uppföljande undersökningar kan förbundet följa med utvecklingen i branschen och vid behov reagera på händelser.

– Jag kan varmt rekommendera Satu som utförare av undersökningar. Det har varit lätt att samarbeta med henne och hon sköter alltid sitt arbete med millimeterprecision. Vi tycker särskilt bra om att Satu kommer till förbundets lokaler för att presentera en slutrapport och en analys av resultaten. Dessa uppgifter har vi även använt oss av som stöd i vårt påverkansarbete. Det är lättare att motivera förbundets verksamhet och ståndpunkt i olika frågor, om vi har konkreta fakta att lägga fram. Det är viktigt för oss att känna vår medlemskår väl och följa branschen noggrant. Därför fortsätter vårt samarbete med Satu och planeringen av följande undersökning är redan i full gång.

SKTL logo