02.03.2020

SKTL

Erilaiset yhdistykset ja järjestöt voivat teettää tutkimuksia. SKTL sai jäsenkyselyllään tietoa jäsenistön toiveista ja tarpeista. Parantamalla omaa palveluaan tutkimuksesta saadun tiedon pohjalta saivat jäsenet vastetta tutkimukseen käyttämästään ajasta.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto eli SKTL on perustettu vuonna 1955. Sen toiminta kattaa koko käännös -ja tulkkausalan.

Satu Wivolinin ja SKTL:n yhteistyö alkoi jo vuonna 2011.

̶  Valitsimme Sadun tutkimuksen tekijäksi, sillä hän vaikutti yhteistyökykyiseltä ihmiseltä. Lisäksi hän oli hyvin joustava työssään, esimerkiksi kysymykset ja lomakkeet eivät olleet kiveen hakattuja, vaan niitä muokattiin yhdessä meille sopiviksi, kertoo SKTL:n toiminnanjohtaja Kristiina Antinjuntti.

SKTL muodostuu viidestä jaostosta. Kirjallisuuden kääntäjät, Asiatekstinkääntäjät, Av-kääntäjät, Tulkit ja Opettajat ja tutkijat ovat kaikki tekstin ja puheen kääntäjiä, mutta kunkin ammattiryhmän työtavat ja välineet eroavat toisistaan. Näin kaikilta kääntäjiltä ei voi kysyä samoja kysymyksiä.

̶  Satu ymmärsi hyvin kääntäjien erilaiset työnkuvat ja alan luonteen. Hän osasi laatia sellaisia kyselylomakkeita, joissa oli yhteisiä kysymyksiä ja omat kysymyksensä eri jaostoille.

̶  Meidän halumme tehdä näitä tutkimuksia lähtee siitä, että ymmärtäisimme, millaista jäsentemme työelämä on. Kaikki työoloihin, työvälineisiin, yrittäjyyteen ja ansiotuloihin liittyvä tieto on meille arvokasta. Faktan avulla voimme omalta osaltamme kehittää kääntäjien osaamista ja ammatissa viihtymistä järjestämällä esimerkiksi oikeanlaista koulutusta ja toimintaa. Jäsenemme taas arvostavat ulkopuolisen tekemää tutkimusta, silloin vastaajalla on varma anonymiteettisuoja. Näin sekä me tutkimuksen tilaajana että jäsenistömme hyödymme tutkimuksista.

Satu Wivolin on tehnyt SKTL:lle erilaisia kyselytutkimuksia vuosien varrella. Osa tutkimuksista on tehty seurantatutkimuksina, eli sama tutkimus toistetaan esimerkiksi muutaman vuoden väliajalla. Seurantatutkimuksia tekemällä liitto kykenee seuraamaan alan kehitystä ja reagoimaan asioihin tarvittaessa.

̶  Suosittelen Satua lämmöllä tutkimusten tekijäksi. Hänen kanssaan on ollut helppo tehdä yhteistyötä ja hän hoitaa aina työnsä millintarkasti. Pidämme erityisesti siitä, että Satu saapuu liiton tiloihin esittelemään loppuraportin ja tulosten analyysin. Näitä tietoja me olemme käyttäneet myös vaikuttajatyön tukena. On helpompi perustella liiton toimintaa ja kantaa eri asioihin, kun on faktaa paperilla. Meille on tärkeää tuntea jäsenistömme ja seurata alaa tarkasti. Niinpä yhteistyömme Sadun kanssa jatkuu, ja seuraava tutkimus on jo suunnitteilla.

SKTL logo