06.02.2020

HammasSydän

HammasSydän on vuonna 2018 perustettu yritys, joka tarjoaa suuhygienistin palveluita Laihialla. Yksityisyrittäjänä toimii suuhygienisti TtM Henrika Koivusalo, jolla on pitkä kokemus suun terveydenhuollossa. HammasSydämen palveluita on käyttänyt tähän mennessä jo yli 450 asiakasta

Tutkimus selkeyttää päätöksentekoa yrityksen elinkaaren taitekohdissa.

Hammassydämen yritystoimintaa oli takana puolitoista vuotta, kun yrityksen perustaja Henrika Koivusalo päätti teettää asiakastyytyväisyystutkimuksen. Tutkimus tehtiin HammasSydämen asiakkaille, jotka olivat vastikään käyttäneet yrityksen palveluita.

Koivusalo halusi saada potilaiden äänen kuuluville ja antaa heille konkreettisen mahdollisuuden kertoa mielipiteensä. Tutkimuksen luotettavuuden vuoksi ulkopuolisen tahon teettämä tutkimus tuntui luontevalta ratkaisulta. Teetutkimuksen Satu Wivolin osoittautui oikeaksi henkilöksi yhteistyöhön, joka aloitettiin syyskuussa 2019.

Asiantuntija osasi kaivaa oikeat näkökulmat kysymyksiin

Tutkimuksen tekeminen aloitettiin yhteisellä palaverilla, jossa Henrika ja Satu miettivät yhdessä tutkimuksen tavoitteita ja kysymysten sisältöä. Lopulliseen kyselyyn valikoitui monivalintakysymyksiä, sekä yksi avoin kysymys ja numeerinen arviointi palvelun laadusta.

—Minulla oli kyllä ideoita ja ajatuksia siitä, mitä haluaisin tietää. Kysymysten ja sanamuotojen laatiminen vaatii kuitenkin miettimistä ja siinä huomasi selkeästi Satun ammattimaisen otteen. Hän löysi kokonaisuuteen nopeasti oikeat näkökulmat sekä asiakkaidemme että HammasSydämen kannalta, Henrika kertoo.

Kysely toteutettiin sähköisesti kaikille HammasSydämessä käyneille asiakkaille, jotka olivat pääosin n.30-65 -vuotiaita. Koivusalo ja Wivolin kävivät vastauksia läpi jo kyselyn ollessa käynnissä. Vastaajien henkilöllisyys ei tule tutkimuksen tilaajan tietoon missään vaiheessa, eikä yksittäisiä vastauksia pysty yhdistämään tiettyyn asiakkaaseen. Kyselyä tehtiin 18 viikon ajan. Vastausprosentiksi muodostui 59 %. Lopullinen yhteenveto vastauksista tehtiin 20 viikon tutkimusjakson jälkeen, kun kaikki vastaukset oli saatu, jolloin Koivusalo pääsi näkemään tulokset.

—Olen erittäin tyytyväinen tutkimukseen, sen toteutustapaan ja tietenkin myös vastauksiin, jotka osoittavat, että olen tehnyt oikeita asioita. On hienoa, että HammasSydämen asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoitoon! Tulevaisuuden suunnitelmien kannalta tämä antaa varmuutta päätöksentekoon. Lisäksi se toimii myös erinomaisena palvelun laadun mittarina, jota voi toteuttaa jatkuvana palveluna.

Asiakkaan näkökulmaa yrityksen nykytilan arviointiin

Tutkimuksen teettämistä ei voi ulkoistaa sataprosenttisesti asiantuntijalle, vaan parhaan tuloksen kannalta yhteinen dialogi tutkimuksen teettäjän ja asiakkaan välillä on tärkeää.  Tulosten analysointi yhdessä asiantuntijan kanssa on yksityisyrittäjälle myös arvokasta, koska heillä on harvemmin mahdollisuus keskustella saamastaan palautteesta ulkopuolisen tahon kanssa. Koivusalo suositteleekin tutkimuksen teettämistä erityisesti yrityksen elinkaaren taitekohtiin, jossa haetaan oikeaa suuntaa tulevaisuuteen.

—Uusien yritysten lisäksi näkisin, että tämäntyyppisen tutkimuksen teettäminen olisi arvokasta esimerkiksi sukupolvenvaihdosta tehdessä, uusia osakkaita hankittaessa tai yrityksen myymistä mietittäessä. Tällöin yrityksen nykytilan arviointiin saataisiin mukaan myös asiakkaiden tuoma tärkeä näkökulma.

HammasSydämen tutkimustulokset olivat yrittäjälle iloista kuultavaa. Positiivinen palaute osoitti, että asiakkaiden odotukset ja yrityksen palvelut ovat kohdanneet.

—On hyvä tietää, että yrityksen toiminta kulkee oikeaan suuntaan. Se antaa varmuutta omaan tekemiseen ja tuo mielenrauhaa myös tulevaisuuteen.