Asiakastutkimukset

Asiakasodotukset-tutkimus

Selvitetään uusien tai olemassa olevien asiakkaiden odotukset yritysyhteistyölle

Kun uusi asiakkuus syntyy tai on aluillaan, odotukset ovat korkealla. On tärkeää ymmärtää käytännössä, mitä asiakkaan odotukset ovat konkreettisesti, jotta näihin voidaan vastata. Asiakkuussuhteen alussa voi olla myös tilanne, jossa myyntiprosessin aikana on ideoitu monenlaisia vaihtoehtoja. Kun asiakkuus oikeasti alkaa, on hyvä saada selville asiakkaan käsitys sovituista asioista ja mahdollisista epärealistisista odotuksista.

Tutkimuksilla selvitetään, mitkä ovat asiakassuhteen jatkumisen kannalta tärkeimmät odotukset. Kun nämä tekijät tiedetään, niistä voidaan sekä kommunikoida selkeästi tilaajan henkilöstölle että myös vaikuttaa etukäteen asioihin, joista voi syntyä ongelma.

Tutkimukset tehdään henkilökohtaisina puhelinhaastatteluina ja menetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimusotetta. Tutkimus sisältää useita avoimia kysymyksiä, joiden vastaukset haastattelija tallentaa.

Asiakasodotukset

Tutkimusvaihtoehdot ja hinnat:

Asiakasodotukset-tutkimus

  • lomakkeen suunnittelu ja kysymysten täsmennys ja taustamuuttujien valinta 1.500 €
  • puhelinhaastatteluaikojen sopiminen, haastattelu ja haastattelutekstin raportti 200 €/kpl
  • haastateltavia yritetään tavoitella kuusi kertaa. Jos haastattelu ei onnistu tai haastateltava ei suostu vastaamaan, veloitus 76 €/hlö
  • hintoihin lisätään alv 24 %

 

TILAA