Kundundersökningar

Undersökning om kundförväntningar

Tar reda på nya eller redan existerande kunders förväntningar på företagssamarbetet

 

Förväntningarna är höga när en ny kundrelation håller på att uppstå eller i början av en ny kundrelation. Det är viktigt att förstå rent konkret vilka förväntningar kunden har för att kunna svara mot dem. Under försäljningsprocessens gång i början av en kundrelation har man kommit med idéer till flera olika alternativ. Det kan vara bra att reda ut kundens uppfattning om vad som verkligen kommits överens och eventuella orealistiska förväntningar, då kundrelationen slutligen inleds.

Genom undersökningar tar vi reda på vilka de viktigaste förväntningar är med tanke på kundrelationens fortsättning. När vi känner till dessa faktorer kan vi kommunicera tydligt till beställarens personal och på förhand påverka saker som annars kan leda till problem.

Undersökningen görs i form av personliga telefonintervjuer och forskningsmetoden är kvalitativ. Undersökningen består av flera öppna frågor. Intervjuaren sparar svaren på frågorna.

Kundförväntningar

Undersökningsalternativ och priser

Undersökning om kundförväntningar

  • planering av formulär, precisering av frågeställningar och val av bakgrundsvariabler 1 500 €
  • överenskommelse om tider för telefonintervjuer, intervjuer och rapport om intervjuerna 200 €/st.
  • vi försöker nå personerna som ska intervjuas sex gånger. Om intervjun inte lyckas eller om den som intervjuas vägrar svara, debiteras 76 €/pers.
  • mervärdesskatt 24 % tillkommer till priserna

 

BESTÄLL