Asiakastutkimukset

Hävityt tarjoukset -tutkimus

Selvittää toimittajan/oston valintakriteerit

Mikään ei sapeta niin, kuin hävitty tarjous. Vielä enemmän sapettaa tilanne, jossa jäät usein kakkoseksi, etkä ymmärrä, mistä se johtuu. Liiketoiminnassa, jossa yrityksellä on rajallinen määrä asiakkaita tai asiakkuudet ovat pitkiä ja yksittäiset kaupat ovat isoja, jo yhdenkin tarjouksen menettäminen tai saaminen on tärkeää.

Hävityt tarjoukset -tutkimuksilla selvitetään, mitkä konkreettiset tekijät ovat oston valintakriteereitä ja vaikuttavat päätöksen syntymiseen. Kun nämä tekijät ymmärretään, sekä itse tarjouksessa että tarjouksen esittelyprosessissa, esitystavoissa tai muussa kommunikaatiossa voidaan muuttaa näitä asioita. Tutkimuksella saadaan arvokasta tietoa sekä yrityksen johdolle että myynnille/asiakashoitotiimille, kuinka muuttaa tarjouskäytäntöä kokonaisuudessaan.

Tutkimukset tehdään henkilökohtaisina puhelinhaastatteluina ja menetelmänä käytetään kvalitatiivista tutkimusotetta. Tutkimus sisältää useita avoimia kysymyksiä, joiden vastaukset haastattelija tallentaa.

Hävityt tarjoukset

Tutkimusvaihtoehdot ja hinnat:

Hävityt tarjoukset -tutkimus

  • lomakkeen suunnittelu ja kysymysten täsmennys ja taustamuuttujien valinta 1.500 €
  • puhelinhaastatteluaikojen sopiminen, haastattelu ja haastattelutekstin raportti 200 €/kpl
  • haastateltavia yritetään tavoitella kuusi kertaa. Jos haastattelu ei onnistu tai haastateltava ei suostu vastaamaan, veloitus 76 €/hlö
  • hintoihin lisätään alv 24 %

 

TILAA