Kundundersökningar

Undersökning om förlorade offerter

Tar reda på leverantörens/köpets urvalskriterier

 

Inget är så irriterande som en förlorad offert. Ännu mera irriterande är det att ofta bli tvåa och inte förstå vad det beror på. Inom affärsverksamhet kan redan en förlorad eller vunnen offert betyda mycket för ett företag. Detta gäller särskilt om företaget har ett begränsat antal kunder eller om företagets kundrelationer är långa och de enskilda affärerna stora.

Genom att undersöka förlorade offerter tar vi reda på vilka konkreta faktorer som utgör urvalskriterier för köpet och inverkar på beslutet. När vi förstår dessa faktorer, både i själva offerten och i presentationen av offerten, kan vi ändra på dessa i framställningssättet eller i den övriga kommunikationen. En undersökning ger värdefull information till såväl företagets ledning som till försäljningen/kundhanteringsteamet om hur offertpraxisen kunde förändras.

Undersökningen görs i form av personliga telefonintervjuer och forskningsmetoden är kvalitativ. Undersökningen består av flera öppna frågor. Intervjuaren sparar svaren på frågorna.

Förlorade offerter

Undersökningsalternativ och priser

Undersökning om förlorade offerter

  • planering av formulär, precisering av frågeställningar och val av bakgrundsvariabler 1 500 €
  • överenskommelse om tider för telefonintervjuer, intervjuer och rapport om intervjuerna 200 €/st.
  • vi försöker nå personerna som ska intervjuas sex gånger. Om intervjun inte lyckas eller om den som intervjuas vägrar svara, debiteras 76 €/pers.
  • mervärdesskatt 24 % tillkommer till priserna

 

BESTÄLL