Kundundersökningar

Undersökning om förlorade kunder

Tar reda på varför kunden stack 

 

Inom affärsverksamhet kan redan en förlorad kundrelation betyda mycket för ett företag, i synnerhet om antalet kunder är begränsat eller om företagets kundrelationer är långa och de enskilda affärerna stora.

Genom att undersöka saken tar vi reda på vilka konkreta orsaker som ledde till att en kund gick förlorad. En undersökning kan ge svar på orsaker som hänför sig både till beställaren av undersökningen och till kunden. Ibland är orsakerna till en förlorad kund sådana att det inte skulle ha gått att påverka dem.  Även dessa är det bra att få reda på. Det viktigaste är trots allt att utreda eventuella problem i beställarens verksamhet. Orsakerna som kommer fram kan ha att göra med personer/processer, kommunikation, kundrespekt, produkter/leveranser, kvalitet och löften. 

En undersökning ger värdefull information till företagets ledning och försäljning om vad man bör ta tag i för att kunna förändra situationen. 

Undersökningen görs i form av personliga telefonintervjuer och forskningsmetoden är kvalitativ. Undersökningen består av flera öppna frågor. Intervjuaren sparar svaren på frågorna.

Förlorade kunder

Undersökningsalternativ och priser

Undersökning om förlorade kunder

  • planering av formulär, precisering av frågeställningar och val av bakgrundsvariabler 1 500 €
  • överenskommelse om tider för telefonintervjuer, intervjuer och rapport om intervjuerna 200 €/st.
  • vi försöker nå personerna som ska intervjuas sex gånger. Om intervjun inte lyckas eller om den som intervjuas vägrar svara, debiteras 76 €/pers.
  • mervärdesskatt 24 % tillkommer till priserna

 

BESTÄLL