Kundundersökningar

Konkurrenskraftsundersökning – Har vi lyckats?

Mäter framgång i faktorer som är kritiska enligt kunden

 

Vet du vilka faktorer dina kunder anser vara viktiga och hur ni lyckas med dessa? Genom att undersöka kritiska framgångsfaktorer kan vi ta reda på kundernas eller personalens åsikter om eller erfarenheter av de frågor som varje instans anser vara viktigast för egen del. Det går att göra undersökningar om samma ämne till både kunder och personal eller till bara en av dessa.

Kritiska framgångsfaktorer kan undersökas med hjälp av en gap-analys, en konkurrentjämförelse och en nöjdhetsjämförelse/en jämförelse av vad som är viktigast. Undersökningsresultaten ger fakta om vad som är viktigt enligt kunderna och hur ni har lyckats med dessa saker. När det gäller personalen kan vi undersöka om personalen vet vad den borde lyckas med i sitt arbete för att företaget/arbetstagaren ska vara framgångsrikt. Undersökningsresultaten ger svar på vad vi är bra på och vilka saker vi borde utveckla. Om samma undersökning görs både bland kunderna och bland personalen, går det att jämföra svaren sinsemellan. Dessutom kan vi ta reda på hur företaget skiljer sig från konkurrenterna.

Det viktigaste vid formulerandet av frågorna i en undersökning är att göra exakta och konkreta frågor. Luddigt formulerade frågor ger luddiga svar som ingen har nytta av. Det lönar sig inte att fråga efter saker som respondenten alltid tycker är viktiga. I stället ska man fråga på vilket sätt det som anses vara viktigt förverkligas.

Det är bra att avgränsa undersökningen till att omfatta ett visst delområde i företagets verksamhet för att kunna gå på djupet med något visst.

Konkurrenskraft

Undersökningsalternativ och priser

Viktighet, nöjdhet och konkurrentjämförelse

Funktionsdugligheten hos företagets processer och deras konkurrenskraft

  • planering av kundens formulär, precisering av frågeställningar och val av bakgrundsvariabler 500 €
  • utskick, påminnelser och basrapport 300 €/gång
  • analys, sammandrag och slutsatser från 500 € (beror på antalet öppna frågor)
  • mervärdesskatt 24 % tillkommer till priserna

Obs! Undersökningen kan upprepas varje år, varvid kostnaden för planeringen av formuläret uteblir framöver.

 

BESTÄLL

Gap-analys

En jämförelse av personalens och kundernas svar

  • planering av kundens formulär, precisering av frågeställningar och val av bakgrundsvariabler 500 €
  • planering av ett formulär för den interna målgrupp i företaget som ska undersökas, precisering av frågeställningar och val av bakgrundsvariabler 300 € (obs. frågor som motsvarar frågorna till kunderna)
  • utskick, påminnelser och basrapport kunder 300 €/gång
  • utskick, påminnelser och basrapport personal 300 €/gång
  • analys, sammandrag och slutsatser från 500 € (beror på antalet öppna frågor)
  • mervärdesskatt 24 % tillkommer till priserna

Obs! Undersökningen kan upprepas varje år, varvid kostnaden för planeringen av formuläret uteblir framöver.

 

BESTÄLL