Mätning av arbetsklimat

Undersöker du regelbundet om allt är ok?

 

Denna undersökning utförs i form av en kontinuerlig undersökning. Undersökningen hjälper oss att genast få redan på personalens arbetstillfredsställelse, arbetsklimat och nivåer av rekommendationsvilja. Ju högre eNPS-värde (rekommendationsvilja), desto starkare förbundna är arbetstagarna till företaget. Med team- och avdelningsspecifika bakgrundsvariabler undersöker vi tillfredsställelsen med chefsarbetet, ledarstilen och den allmänna atmosfären på arbetsplatsen. Det går att ta reda på motivation och hur meningsfullt arbetet upplevs på individnivå, men svaren kan inte kopplas till enskilda personer. Undersökningen görs i form av en online-enkät och svaren ges anonymt.

Med hjälp av undersökningen kan vi hålla koll på arbetstagarnas motivationsnivå och trivsel på arbetsplatsen och ta reda på skillnaderna mellan olika team och därigenom även kvaliteten på chefsarbetet. Utgående från resultaten kan vi förstärka sådant som fungerar bra eller få information om vad som borde justeras inom chefsarbetet, arbetstagarnas val/arbetsuppgifter eller andra frågor.  Arbetstagarnas motivationsnivå och trivsel inverkar direkt på kundarbetets kvalitet och på arbetstagarnas engagemang. Svag motivation och dålig trivsel ökar företagets kostnader.

Undersökningen kan göras olika omfattande.

Mätning av arbetsklimat

Undersökningsalternativ och priser

Begränsad-Puls

 • Kontinuerlig undersökning – görs en gång per månad, under minst ett års tid
 • Precisering av undersökningens frågeställningar och val av bakgrundsvariabler, utarbetande av blanketter och rapporteringsmallar samt övriga förberedelser 300 €
 • Utskick, påminnelser och månadsrapporter 50 €/månad
 • Förutsätter att enkäter görs med samma frågesammanställning
 • Analys och årsöversikt en gång per år 100 €
 • Mervärdesskatt 24 % tillkommer till priserna

 

BESTÄLL

Standard-Puls

 • Kontinuerlig undersökning – görs en gång per månad eller kvartal
 • Precisering av undersökningens frågeställningar och val av bakgrundsvariabler, utarbetande av blanketter och rapporteringsmallar samt övriga förberedelser 500 €
 • Utskick, påminnelser och månads-/kvartalsrapport 75 €/månad
 • Förutsätter enkäter görs med samma frågesammanställning
 • Analys och årsöversikt en gång per år 250 €
 • Mervärdesskatt 24 % tillkommer till priserna

 

BESTÄLL

Omfattande-Puls

 • Kontinuerlig undersökning – görs en gång per kvartal, halvår eller år
 • Precisering av undersökningens frågeställningar och val av bakgrundsvariabler, utarbetande av blanketter och rapporteringsmallar samt övriga förberedelser 750 €
 • Utskick, påminnelser och månadsrapporter 100 €/månad
 • Förutsätter att enkäter görs med samma frågesammanställning
 • Analys och årsöversikt en gång per år 500 €
 • Mervärdesskatt 24 % tillkommer till priserna

 

BESTÄLL