28.02.2022

Opaslehtinen tutkimustulosten hyödyntämisestä viestinnässä

Tutkimuksen teettämisen ja tuloksien läpikäymisen jälkeen voi tuntua siltä, että tämä oli tässä. Tutkijan kanssa on saatu esimerkiksi selville, miksi kauppa ei mennyt maaliin tai miten henkilöstö kokee hybridityöskentelyn. Asiakkaan ja henkilöstön mielipiteet on kuultu. Nyt on se hetki, kun tutkimustuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti! Tutkittuun tietoon perustuva toiminta tuottaa säästöjä ja parantaa tuloksia. Jalkauttamalla tutkimustulokset henkilöstölle ja asiakkaille, voidaan tutkimukseen panostettu aika ja vaiva kääntää euroiksi!

Tuloksia hyödynnetään yleensä kehittämiseen ja muutostöihin, mutta niitä kannattaa hyödyntää myös viestinnässä niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Avoin tiedonkulku yrityksessä lisää läpinäkyvyyttä ja kertoo henkilöstölle, että heidän vastaamiseensa käyttämää aikaa arvostetaan. Avoin tiedottaminen lisää luottamusta yritykseen niin henkilöstön kuin sidosryhmien mielissä. Tutkimuksen tulokset voivat paljastaa myös asioita, jotka ovat toimialaa kiinnostavia. Viestimällä näistä asioista myös yrityksen ulkopuolelle, mielikuvaa yrityksestä voidaan parantaa.  Henkilöstön ja sidosryhmien kanssa käytävä avoin dialogi tuloksista parantaa halukkuutta vastata jatkossa.

Tutkimuksen tuloksia kannattaa hyödyntää yrityksen viestinnässä monipuolisesti: niillä voidaan osoittaa henkilöstölle sitoutumista ja välittämistä, niillä voidaan lisätä yrityksen näkyvyyttä ja sitouttaa asiakkaita sekä auttaa henkilöstöä ymmärtämään asiakkaiden tarpeita paremmin – tutkittuun tietoon perustuva toiminta on tuloksellista!

Lataa alla oleva esite ja opi, miten ja miksi tutkimustuloksia voidaan hyödyntää yrityksen viestinnässä!