28.02.2022

Teetutkimus – Broschyr om hur du kan utnyttja undersökningsresultaten i kommunikationen

Efter att undersökningen är gjord och resultaten har gåtts igenom kan det kännas som att allt är klappat och klart. Du har till exempel fått reda på varför en affär misslyckades eller hur personalen upplever hybridarbete. Du har hört kundens och personalens åsikter. Det är nu det är dags att dra nytta av undersökningsresultaten på många olika sätt! Verksamhet som bygger på forskningsbaserad kunskap ger besparingar och bättre resultat. Genom att förankra undersökningsresultaten hos personalen och kunderna kan du omvandla den tid och det besvär du har lagt ner på undersökningen till euro!

Undersökningsresultat används i allmänhet till att utveckla och förändra, men det lönar sig även att utnyttja dem i kommunikationen, såväl internt som externt. Ett öppet informationsflöde i företaget ger ökad transparens och talar om för personalen att företaget uppskattar att de har tagit sig tid att svara. Öppen kommunikation ökar förtroendet för företaget både hos personal och intressentgrupper. Undersökningsresultaten kan även avslöja saker som är av intresse för hela branschen. Att informera om dessa upptäckter även utanför företaget kan förbättra uppfattningen om företaget. En öppen dialog som förs med personalen och intressentgrupperna om resultaten ökar deras villighet att svara även i framtiden.

Det lönar sig att utnyttja undersökningsresultaten i företagets kommunikation på ett mångsidigt sätt. Resultaten kan användas för att visa personalen engagemang och omsorg, öka företagets synlighet och engagera kunder samt hjälpa personalen att förstå kundernas behov bättre. Verksamhet som bygger på forskningsbaserad kunskap är framgångsrik!

Ladda ner broschyren nedan och lär dig hur och varför du ska använda undersökningsresultat i företagets kommunikation!