Asiakastutkimukset

Tyytyväiset asiakkaat ovat yrityksen menestymisen edellytys. Tyytyväisyys ei yksistään riitä, vaan asiakkaiden halukkuus suositella yritystä muillekin on ratkaiseva tekijä sille, että asiakas sitoutuu yritykseen jatkossakin. Asiakastutkimus on helpoin ja edullisin tapa selvittää, mitä mieltä asiakkaat yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista ovat.

Asiakastutkimuksen tekijän täytyy ensin osata selvittää, mitä asiakkaan oikeasti tarvitsee tietää. Oikean tutkimuskohteen avulla tutkija osaa laatia oikeat kysymykset, joita asiakkailta kysytään. Kysymykset mietitään tarkkaan, jotta ne ovat täsmällisiä ja oikein rajattuja, ja joita ei voi tulkita monella eri tavalla.

Ulkopuolisen tekemä tutkimus on luotettavampi, sillä asiakkaat vastaavat rehellisemmin ulkopuolisen kysyjän kysymyksiin. Myös vastausinnokkuus on suurempi silloin, kun asiakas on tyytyväinen yrityksen toimintaan.

Toimintatapamme ovat:

1. Täsmällisyys ja tarkkuus

2. Hyvin tehdyt tutkimuksen eri vaiheet

3. Absoluuttinen rehellisyys ja eettisyys

4. Kuuntelutaito

5. Hyvin konkretisoitu tutkimuksen loppuesittely asiakkaalle

 

Asiakastyytyväisyystutkimus

Asiakasodotukset

Menetetyt asiakkaat

Hävityt tarjoukset

Kilpailukyky

Asiakastutkimus