Muut tutkimukset

Sovellukset eri toimialoille

 

 

Teollisuusyritykset

 

Valmistatko osia tai komponentteja isommille yrityksille? Kenties teet tuotteen valmiiksi asti? Tuotteissasi tai osissasi voi olla monia eri valmistusvaiheita ja eri tekijöitä. Laatuvaatimukset ovat tarkkoja ja toleranssien tulee olla kohdallaan. Toimitusten tulee lähteä ajallaan. Erikoistilanteissa henkilöstösi tulee venyä. Asiakkaita saattaa olla vain muutamia kymmeniä. Yrityksellesi on erittäin tärkeää tietää, että tuotteiden laatu ja palvelu ovat sovitun kaltaisia. Jatkuva asiakastyytyväisyys-kysely antaa sinulle faktatietoa asiakkaiden kokemuksista, joiden perusteella pystyt tarvittaessa reagoimaan ajoissa poikkeamiin. Jos haluat mitata tarkemmin onnistumistanne asiakkaan tärkeinä pitämissä asioissa, valitse Kilpailukyky-tutkimus. Tutkimuksella saat selville, mitä asioita asiakas pitää kriittisen tärkeinä yhteistyössänne. Ilmapiiri-mittauksella henkilöstölle mitataan sitä, miten henkilöstö viihtyy työssään, kuinka työ motivoi heitä ja kuinka herkkiä he ovat suosittelemaan yritystä työpaikkana.

Palveluyritykset

 

Onko yritykseksi b-to-b palveluyritys, jolla on useita eritasoisia tehtäviä hoitavia työntekijöitä? Muodostuuko asiakkaan palvelukokemus usean henkilön tuottamista palveluista joko yhdessä palvelutuotteessa tai palvelussa pidemmällä ajanjaksolla? Palveluyritysten kannattaa pitää huolta siitä, että työntekijät onnistuvat niissä tekijöissä/toiminnoissa, jotka ovat asiakkaille kriittisen tärkeitä. Tähän soveltuva tutkimus on esimerkiksi kilpailukyky-tutkimus, jossa tutkitaan asiakkaan odotuksia heille tärkeissä asioissa ja tilaajayrityksen henkilöstön ymmärrystä näistä tekijöistä ja onnistumista näissä asioissa. Lisäksi voidaan tehdä säännöllistä asiakastyytyväisyystutkimusta, jolla pyritään estämään ongelmatilanteiden syntyminen tai asiakkuuden menettäminen.

ICT-alan yritykset

 

ICT-alan yrityksillä on yleisesti isoja projekteja ja pitkiä asiakkuuksia. Asiakkaita voi olla määrällisesti vähemmän ja asiakkuuksien pitäminen on yritykselle hyvin tärkeää. Toimialalle on myös tyypillistä, että tarjoukset ovat laajoja ja hankinnat kilpailutetaan. Jos yritys jää usein kakkoseksi tarjouskilpailussa, on hyödyllistä tehdä Hävityt tarjoukset -tutkimus, miksi näin käy? Jos pitkä asiakkuus päättyy, kannattaa ehdottomasti selvittää, mistä tämä johtui? Tekemällä Menetetyt asiakkaat -tutkimuksen saadaan selville syitä, joita muuttamalla voidaan estää jatkossa vastaavat tilanteet. Tutkimalla Asiakasodotuksia, voidaan asiakkuuden alkuvaiheessa todeta konkreettisesti, mitä odotuksia asiakkaalla on ja kyetä sitten vastaamaan niihin.

Järjestöt ja yhdistykset

 

Näille organisaatioille on tärkeää tuottaa toimintaa ja palveluita, joita jäsenet pitävät hyödyllisinä ja tärkeinä. Organisaatioille on myös tärkeää pitää jäsenmäärät ennallaan tai kasvattaa jäsenmäärää, jotta jäsenmaksujen määrä pysyy stabiilina. Soveltuvat tutkimukset ovat mm. Asiakasodotukset-tutkimus, jossa kartoitetaan asioita, joita jäsenet pitäisivät hyödyllisinä ja ovat sen vuoksi valmiita maksamaan jäsenmaksun tai Asiakastyytyväisyys-kysely, jolla kartoitetaan tyytyväisyyttä nykyiseen palvelutasoon.

Lue SKTL:lle tehdyistä jäsentutkimuksista tästä.

 

Sovellukset eri toimialoille