Övriga undersökningar

Förutom punktundersökningar gör vi även andra undersökningar för företag. Undersökningens innehåll och undersökningssättet bestäms utifrån vad kunden vill få reda på. Skräddarsydda undersökningar kan vara större helheter som gjorts utgående från punktundersökningar, kombinationer av dessa eller helt skräddarsydda undersökningar.

Tillämpningar för olika branscher

 

Industriföretag

 

Tillverkar du delar eller komponenter till större företag? Kanske gör du hela produkten från början till slut? Det kan finnas många olika tillverkningsskeden och olika tillverkare i dina produkter eller delar. Kvalitetskraven är stränga och toleranserna ska vara som sig bör. Varje leverans ska avgå i tid. I undantagssituationen ska din personal kunna vara flexibel. Du kanske bara har några tiotals kunder. Då är det mycket viktigt för ditt företag att kvaliteten på produkterna och servicen lever upp till det som överenskommits. En kontinuerlig mätning av kundtillfredsställelsen ger dig information om kundernas erfarenheter som hjälper dig att reagera i tid på avvikelser. Om du vill veta mera exakt hur ni har lyckats med de frågor som kunden tycker är viktigast, ska du välja en konkurrenskraftsundersökning. Undersökningen tar reda på vilka faktorer kunden anser vara avgörande i ert samarbete. I en mätning av arbetsklimatet bland personalen mäts hur personalen trivs med arbetet, på vilket sett arbetet motiverar dem och hur villiga de är att rekommendera företaget som arbetsplats.

Serviceföretag

 

Är ditt företag ett B-to-B-serviceföretag som har anställda som sköter uppgifter med ett flertal olika ansvarsnivåer? Består kundens serviceupplevelse av tjänster som producerats av flera personer, antingen tillsammans i form av en serviceprodukt eller som en tjänst under ett längre tidsperspektiv? Ett serviceföretag bör se till att de anställda lyckas med de faktorer/funktioner som är kritiska och absolut avgörande enligt kunden. En undersökning som lämpar sig för detta är till exempel en konkurrenskraftsundersökning. I den undersöks kundens förväntningar i frågor som är viktiga för kunden, personalens förståelse för dessa faktorer och framgång i dessa frågor i beställarföretaget. Vi kan även regelbundet mäta kundtillfredsställelsen för att förhindra att problemsituationer uppstår eller att kundrelationer går förlorade.

Företag i ICT-branschen

 

Företag i ICT-branschen har ofta stora projekt och långa kundrelationer. Antalet kunder kan vara färre till antalet och det är mycket viktigt för företaget att behålla sina kundrelationer. Typiskt för branschen är att offerterna är omfattande och att upphandlingar konkurrensutsätts. Om företaget ofta brukar komma på andra plats i anbudsförfaranden, kan det vara bra att låta göra en undersökning om förlorade offerter för att ta reda på varför det blir så? Det lönar sig absolut att ta reda på vad det beror på, om en lång kundrelation plötsligt upphör? Genom att göra en undersökning om förlorade kunder får vi fram orsakerna och genom att ändra på dem kan motsvarande situationer undvikas framöver. Genom att undersöka kundförväntningar i början av en kundrelation kan vi rent konkret konstatera vilka förväntningar kunden har och därmed bättre svara mot dem.

Organisationer och föreningar

 

Det är viktigt för organisationer att producera aktiviteter och tjänster som medlemmarna verkligen anser sig ha nytta av och tycker är viktiga. Det är även viktigt att behålla eller öka antalet medlemmar för att antalet medlemsavgifter ska hållas stabilt. En lämplig undersökning är bl.a. undersökningen om kundförväntningar i vilken vi kartlägger vad medlemmarna känner sig ha nytta av och är beredda att betala en medlemsavgift för. En annan lämplig undersökning är en mätning av kundtillfredsställelsen som används för att fastställa hur nöjda kunderna är med den nuvarande servicenivån.

Tillämpningar för olika branscher